Almedalens etablerade organisationer och medier fortsätter inkludera rasister och exkludera feminister och antirasister. Rasisters aktivitet att hota, hata, förfölja och hänga ut feminister utgör ett direkt hot mot demokratin. Genom de etablerade organisationernas passivitet mot rasism och för feminism förstärks problemet än mer. 

Problemet ligger i att det ses som ett politiskt ställningstagande för annars partipolitiska aktörer att selektera och välja fram oss, men inte att välja fram rasister. Alla politiska aktörer måste ta ställning för mänskliga rättigheter.

När etablerade aktörer väljer bort feminister, antirasister, ungdomar och mindre organisationer tar de sig makten att äventyra våra möjligheter till etablering.

Almedalen måste vara en arena för alla samhällets invånare och aktörer att delta på under lika villkor för att klassas som en demokratisk mötesplats. Först i denna verklighet kan vi börja driva och utveckla politik för alla Sveriges invånare och Almedalens besökare. 

Etablerade organisationer och medier måste ta sitt ansvar och styra samhällsdebatten bort från rasism och mot mänskliga rättigheter. Det gör de genom att ge utrymme åt Almedalens nya aktörer.

För faktumet att det ses som radikalt och kontroversiellt att stå upp för mänskliga rättigheter och jämlikhet säger bara något om samhällsdebatten, och ingenting om oss. 

Det är dags för ett rosa ljus över Almedalen.

Läs hela vår debattartikel på SVT Opinion.
Gå med i Unga Feminister du med.