DET ÄR NU EU:S ANSVAR ATT TILLGODOSE DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Just nu flyr människor undan förtryck och krig från olika delar av världen. Många flyr över Medelhavet, många når aldrig hamn. Andra når hamn men når trots det inget värdigt liv, då de möts av nytt förtryck och ett kamp om asyl, vidare livsfarliga transporter och en jakt om mänskliga rättigheter. Vi måste riva Europas murar och byta dem mot säkerhet.

Ansvaret ligger nu hos EU - följ de mänskliga rättigheter som vi har förbundit oss till! Det är varje människas rätt att leva ett liv fritt från förtryck och våld, det är varje människas rätt att söka asyl, och det är varje människas rätt att leva ett liv i säkerhet. Denna kamp undan döden ska inte bytas mot en ny kamp på liv och död. 
Världen tillhör oss alla!

.