Bli organisationssekreterare

Unga Feminister är det politiska ungdomsförbundet till partiet Feministiskt initiativ. Unga Feminister står bakom Feministiskt initiativs politik men har också ett eget politiskt program. Organisationen har funnits sedan år 2010 och gick ut under valåret 2014 med nära 8000 medlemmar i åldern 13-26 år och blev därmed Sveriges tredje största politiska ungdomsförbund.

Detta är andra året vi har anställda inom organisationen. Vi letar nu en organisationssekreterare med placering på kontoret i Stockholm. Organisationssekreteraren kommer vara anställd på  50% som organisationssekreterare tillsvidare. Unga Feminister ska också söka ett Arvsfondenfinansierat projekt för att bedriva en kommunpolitisk skola. Om det blir aktuellt är det du som organisationssekreterare som även blir projektledare för projektet. Anställningen skulle då omfatta 100%. 

Arbetet som organisationssekreterare

Som organisationssekreterare kommer du arbeta tillsammans med vår verksamhetsutvecklare och den ideella styrelsen. I tjänsten ingår främst administrativt arbete som är kopplat till evenemangsplanering, bidragsansökan och budgetfrågor. Du kommer att ha huvudansvar för det operativa arbetet med att svara på mail och telefon, betala räkningar, ansvara för kansliet, föra organisationens bokföring, ta emot bokningsförfrågningar och utveckla rutiner och underlag samt ha huvudansvar för organisationens utvärderingsarbete.

Du kommer också att vara delaktig i planering och utförandet av större sammankomster som utbildningshelger, rikskonferenser och årsmöten. Organisationssekreteraren fungerar som ett stöd till nationella styrelsens arbete. Organisationssekreteraren kommer även vara arbetsledare åt organisationens praktikanter, som ansvarar för kommunikation.

Unga Feminister förändras och utvecklas snabbt. På riksårsmötet antogs en femårsstrategi och en strategi för hållbart engagemang som du som verksamhetsutvecklare kommer ha visst ansvar för att verkställa och implementera.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Kontakt med styrelse, medlemmar och lokalavdelningar i löpande frågor
 • Vara delaktig i rekrytering av ny personal och praktikanter
 • Arbetsleda praktikanter
 • Övergripande budget- och redovisningsansvar
 • Planering och genomförande av evenemang såsom rikskonferens, Almedalen, internationella utbyten och riksårsmöte
 • Ansvara för dokument, intranät och hemsida
 • Sammanställa kvartalsrapporter
 • Genom eget initiativ eller direktiv från styrelsen ta fram mallar, underlag och rutiner
 • Genomföra bidragsansökningar till exempelvis MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Svara på mail, förfrågningar och hantera post

Arbetet som projektledare Kommunpolitisk skola

Unga Feminister har ansökt om att få bedriva en politiker- och demokratiutbildning. Syftet är bland annat att öka kunskapen om Sveriges demokratiska system, beslutsprocesser och förvaltning, den feministiska och antirasistiska rörelsens samt det demokratiska systemets framväxt liksom aktivism. Projektet riktar sig till unga mellan 13-26 år, i synnerhet unga tjejer, HBTQ+-personer, unga bosatta i socioekonomiskt utsatta områden samt nyanlända ungdomar. Som samordnare och projektledare för projektet är det din uppgift att administrera utbildningstillfällena. Observera att ansökan inte är godkänd än, och att tjänstens omfattning är beroende av Arvsfonden. 

Exempel på arbetsuppgifter

 • Administrera anmälningar och deltagare
 • Boka lokaler och föreläsare
 • Närvara under utbildningstillfällena 
 • Ansvara för uppföljning, utvärdering och kompetensbevarande

Du som söker ska

 • Arbeta utifrån ett intersektionellt feministiskt och normkritiskt perspektiv och dela organisationens värderingar
 • Ha kunskap om budgethantering och bokföring
 • Ha kunskap om projekt- och bidragsansökningar
 • Ha kunskap om arbetsledning och kompetensbaserad rekrytering
 • Vara en driven och engagerad person som brinner för samhällsfrågor
 • Vara en god projektplanerare och ledare
 • Föredra ett administrativt arbete
 • Kunna planera och strukturera arbetet på ett överskådligt och effektivt sätt
 • Kunna hantera parallella projekt och arbetsuppgifter
 • Trivas med att jobba självständigt och ha förmåga att själv planera sin arbetstid
 • Trivas med ett målfokuserat och lösningsorienterat arbetssätt
 • Ha kunskap om ungdomsorganisationers olika funktioner, uppbyggnad och struktur

Det är meriterande om du

 • Har erfarenhet av arbete i en ungdomsorganisation
 • Har erfarenhet av att söka bidrag från MUCF och stiftelser
 • Har erfarenhet av engagemang inom Unga Feminister eller Feministiskt initiativ
 • Har relevant utbildning inom ekonomi, personal och organisation  
 • Har erfarenhet av tidigare arbete inom administration

Villkor & lön

 • Sysselsättningsgrad: 50% tillsvidare samt 50% projektanställning
 • Anställningsform: 6 månaders provanställning. Tjänsten har reglerad arbetstid, men arbete kan komma att ske kvällstid och under helger
 • Ingångslön: 22 000 kr/månad (avser heltid)
 • Tillträde: 16 maj 2017 eller enligt överenskommelse
 • Förmåner: Unga Feminister tillämpar 6 timmars arbetsdag och har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen och Unionen. Vi följer den mångkulturella kalendern och erbjuder friskvårdsbidrag om 300kr/månad.

Hur du ansöker

Du ansöker genom att fylla i ett ansökningsformulär samt lämna in ett arbetsprov. Arbetsprovet skickas till rekrytering@ungafeminister.se senast 16 april. I Unga Feminister tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en antidiskriminerande rekryteringsprocess.