Varför jag är feminist - Supersnippan

 Supersnippan har en sida på Facebook och finns även på tumblr som följs av flera tusen individer. Dock är det ingen som riktigt vet vilka som ligger bakom Supersnippan. Här kommer deras bidrag till "Varför jag är Feminist".

 

Vägen till feminism ser olika ut, men målet är detsamma

Vi är två personer som driver Supersnippan och vi kommer från olika familjer. Detta gör att våra historier ser annorlunda ut, men att feminism är vår ideologi är ett självklart val. Det var tidigt som vi förstod att våra kroppar och personligheter behövde anpassas för att kunna passa in i en rådande struktur. Vi fick lära oss att den platsen vi behövde inte var vår att ta på grund av att vi har en snippa mellan benen. Den tänkta rollen om hur en tjej ska vara passar inte oss, men det kändes som att vi inte hade något val - normen skulle följas. Vi vill hävda att den här normen är ett problem. En av oss fick feminismen med bröstmjölken, för den andra tog det längre tid att identifiera sig med en rörelse hon inte visste särskilt mycket om. Men det där spelar inte så stor roll, även om det såklart underlättar att komma från en familj där feminism är en självklarhet. Så länge feminism inte är en självklarhet i samhället så kommer patriarkatet att drabba oss. Patriarkatet drabbar oss alla.

Unga Feminister ställde oss frågan varför vi är feminister och det korta svaret är enkelt: Vi är feminister därför att det är det enda vi kan vara. Vi är feminister för oss själva, för våra vänner och för våra familjer. Men vi är också feminister för alla andra. Genom att vara två vita kvinnor har vi privilegier som många andra inte har. Det ger oss möjligheten att föra kampen för de män, kvinnor och hens som inte kan stå på barrikaderna. Vi är feminister för att vi vill att alla ska ha samma förutsättningar, oavsett kön.


P.S. Feminism är det bästa vi vet!

/Kärlek, Supersnippan