Unga feminister kräver en antirasistisk skola

Inför FN:s internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering "Unga Feminister tror inte på tystnad som strategi mot rasistiska partier och därför säger vi nu ifrån. Vi menar att ett antirasistiskt och normkritiskt perspektiv ska genomsyra hela skolans värld i såväl grundskola, sär- och special-, gymnasie-, som vid högre utbildningar. Skolan ska ha som ansvar att arbeta mot den strukturella diskrimineringen och rasismen som hittas såväl i skolans värld som utanför. (...) Borde det inte vara grundläggande för den svenska skolan att alla elever ska känna sig trygga? Hur länge till ska rasismen normaliseras i klassrummen, på gator och i medier? Vi säger att det får vara nog nu. Läs hela artikeln här: http://feministisktperspektiv.se/2014/03/20/unga-feminister-kraver-en-antirasistisk-skola-nu/

Inför FN:s internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering

"Unga Feminister tror inte på tystnad som strategi mot rasistiska partier och därför säger vi nu ifrån. Vi menar att ett antirasistiskt och normkritiskt perspektiv ska genomsyra hela skolans värld i såväl grundskola, sär- och special-, gymnasie-, som vid högre utbildningar. Skolan ska ha som ansvar att arbeta mot den strukturella diskrimineringen och rasismen som hittas såväl i skolans värld som utanför. (...) Borde det inte vara grundläggande för den svenska skolan att alla elever ska känna sig trygga? Hur länge till ska rasismen normaliseras i klassrummen, på gator och i medier?

Vi säger att det får vara nog nu.

Läs hela artikeln här: http://feministisktperspektiv.se/2014/03/20/unga-feminister-kraver-en-antirasistisk-skola-nu/