3000 Unga Feminister kräver en antirasistisk skola

Eftersom det är FNs internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering har vi förberett något alldeles speciellt. Vi kommer att publicera en intervju i timmen med intervjuer av 5 medlemmar i UF! som berättar om rasism i skolan. Vår första intervju i serien "3000 Unga Feminister kräver en antirasistisk skola" är med Samira Barre, 18 år

 Hur upplevde du att den skola du gick på hanterade rasism?

Skolan jag går i, hanterar inte rasismen alls. Utan de anser bara att det är självklart att man inte skall bete sig rasistisk men självklart gör folk det"undermedvetet" t.ex när några spelade låten "my nigga" i bamba och jag gick förbi den stora salen och mötte de skrattande blickarna. Skolan borde ta ställning, även om jag inte dagligen upplever rasism. Jag tycker att man normaliserar rasismen och genom det ignorerar man det utan att ta ansvar över vad som pågår.

Hur skulle du önska att skolan arbetade antirasistiskt?

Flera underbara elever har haft feministdagar etc och tagit med viktiga frågor. Problemet ligger hos vuxna som tycker att det är inte deras ansvar att undervisa eleverna i ämnet och dessutom anser de att det inte ingår i kursplanen. De verkar anse att rasism är något vi redan vet så mycket om och inte behöver diskutera mer.

Det är ett sådant känsligt ämne så de flesta väljer att undvika det. Jag önskar att man inte ska undervisa så "eurocentriskt" utan förebygga rasismen genom att genomskåda den vita kulturella imperialismen, detta kan man förändra genom att gå ihop tillsammans. Vissa tycker att det är så oväsentligt att läsa om andra kulturer än de i Europa/USA men det kan ge eleverna en bredare och bättre förståelse och dessutom kan undervisningen och skolan speciellt i gymnasiet, forma en inför vuxenlivet och det gör undervisningen 10x viktigare än vad man tror. Det kanske låter vänstervridet men jag tycker att om man tycker att det är fel att uppmärksamma rasismen som pågår/pågått så ignorerar man rasismen och är en del utav problemet själv.