3000 Unga feminister kräver en antirasistisk skola

Den sista intervjun för idag är med Emma Chika Ikekwe, 22 år

Hur upplevde du att den skola du gick på hanterade rasism?

Jag kan inte minnas att man hade speciella åtgärder eller att man hanterade rasism på något speciellt sätt när jag gick i gymnasiet. Men precis som F! vill, bör varje gymnasieskola ha en anställd diskrimineringskontaktperson som ska arbeta med diskrimineringsfrågor. En utomstående kontaktperson ska göra det lättare för ungdomar att våga prata om kränkningar som en blir utsatt för och kontaktpersonen ska också fungera som en länk mellan elev, skolledning och föräldrar.

Hur skulle du önska att skolan arbetade antirasistiskt?

Vi måste granska kursmaterialet och läromedlen som idag används i våra skolor ur ett antirasistiskt och normkritiskt perspektiv. Tycker att man som elev ska presenteras för postkoloniala teorier redan i en väldigt tidigt ålder i skolan eftersom många samhällsproblem vi har idag är en direkt konsekvens av kolonialismen. Göra postkolonialism till en stor del av samhällskunskapen. Det bör vara obligatoriskt för lärare att genomgå utbildning i antirasism. Ofta reproducerar vi rasistiska strukturer utan att veta om det. Det kan vara allt ifrån vilka ord vi väljer att använda till hur vi ställer frågor. Vi måste medvetandegöras, speciellt lärarna som har en nyckelroll i skolan.