välvillig sexism

Välvillig sexism

När någon nämner ordet sexism så tänker de flesta på den äckliga våldtäktsmannen som gnuggar händerna bakom någon buske. De kanske tänker på husägare som hyr ut rum till tjejer i utbyte mot sex, eller på manliga män som skriker profaniteter efter kvinnor på gatan. Kanske sträcker sig sexismen till lönegapet, skillnad på uttag av föräldraförsäkring eller näthatet.

Detta är egentligen bara en aspekt av sexism.

Den andra som väldigt få kommer tänka på är välvillig sexism. Begreppet i sig själv är en oxymoron(självmotsägelse) och det är även syftet. För att beteendet är i sig själv en oxymoron. Denna text kommer, för vissa män, att kännas som en käftsmäll. Det kommer göra våld på er tillvaro och ert sätt att se er själva. Begreppet säger explicit (uttryckligen) att förövaren (den som utsätter andra för sexism) menar väl. Det är helt enkelt män som idealiserar kvinnor. Vi ser dem som oskyldiga varelser i behov av skydd, stöd, kärlek och hur de är en vital del i vad som är en komplett man. Denna typ av idealisering är skadlig. Att sätta kvinnor på en piedestal är begränsande för det antyder att kvinnor är svaga och ömtåliga. Det vill säga, bäst lämpade för de traditionella yrkena (då inkluderar vi hemmafru som yrke). Vi pacificerar kvinnor på detta sätt, mer än vad den traditionella sexismen gör.

All denna sexism trots att männen som gör detta gör det med den största mängd kärlek och välvilja. De gör det för att deras föräldrar och samhället har lärt dem att det är så de ska vara. För ett snabbt exempel, kolla varenda Disney prins någonsin. Det visar på att denna typ av sexism är mer social accepterat än den traditionella sexismen och även att vi uppmuntras deltaga i den. Försöker vi synliggöra den kommer både män och kvinnor att bli otroligt upprörda. Det är en sak att ifrågasätta någons misstag och dumheter men något helt annat att ifrågasätta deras välvilja.

Om en man daskar till en kvinna på baken i äkta 50-tals sexism så skulle alla människor i en tjugo meters radie reagera. Medan om en man arbetar och en kvinna är hemma med barnen är han en bra far, make och försörjare. Välvillig sexism ses inte som sexism utan ses som ett “naturligt” uttryck för att vara “man” eller “kvinna”. Lägger vi även till det faktum att denna typ av sexism faktiskt fungerar för de kvinnor vars värderingar och åsikter är av en mer traditionell art så blir den ännu mer osynlig och svårare att bemöta.

Hur gör vi då?

Vad krävs det av oss män för att inte falla i samma fälla som våra föräldrar?

Svaret är alltid lika enkelt: Sluta med det!

Att faktiskt praktisera det kan bli problematiskt eftersom det är så väldigt normbrytande. Om du tänker på ditt beteende och analyserar hur du reagerar i kontakt med andra människor så inser du fort när du ger uttryck för välvillig sexism och när du bara är en schysst människa. Att tänka på sitt eget beteende är redan halva slaget vunnet. För oss på Manligheten innebär det att istället för att vara välvillig mot kvinnor och äldre för att de är kvinnor och äldre istället vara välvillig mot människor.

Att vara snäll och trevlig mot människor oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, könsuttryck och ålder. DET om något är fan feminism.

Manligheten - För att feminismen aldrig kan gå för långt.

https://www.facebook.com/manligheten

https://twitter.com/Mannligheten

P.S. Texten är skriven av heterosexuella cis-män. Vi tror dock att välvillig sexism bidrar till att förtrycka trans-personer eftersom det lägger upp idealiserade bilder av vad det innebär att vara kvinna/man.