HvH - "Vi ser F! som det mest moderna partiet på den politiska scenen"

I dagarna släpptes F!s valskiva, där bland annat bandet HvH medverkar med sin debutsingel, "Cause of your destruction". Vi ställde några frågor till dem om deras medverkan på skivan, musiken och feminism!


Berätta om er låt ”Cause of your destruction”!
– "Cause of your destruction" är fri och ska vara öppen för egen tolkning. Till och med vi i HvH analyserar innebörden av texten och melodin på olika sätt. Det är också det som gör den intressant. För mig (Manne) handlar "Cause of your destruction" om hur vi människor har en tendens att falla in i och krampaktigt hålla fast vid våra destruktiva beteendemönster. Hur vi så lättvindigt låter vår småsinthet, nonchalans och girighet styra över och tära ner den lilla världen vi lever i och den stora världen runt omkring oss.

Vad fick er att medverka på F!s valskiva?
– Först och främst tror vi på F!s framtidsvision och ser F! som det mest moderna partiet på den politiska scenen. Vi ser också F! som den starkaste motpolen mot den rasistiska och neofascistiska våg som sköljer över Europa och Sverige idag, alltså en röst som måste få utrymme! Vi tycker också att den kommersiella musikscenen gömt sig i skuggan av den politiska diskursen allt för länge, och att där finns en stor lucka av ideologiska och politiska inslag att fylla. Därför kändes F!s valskiva som ett intressant och adekvat sammanhang för oss att medverka i.  

Hur länge har HvH gjort musik ihop?
– Vi satte igång projektet HvH för 4-5 år sedan, sedan dess har det haft en rad olika skepnader och former. Under den tiden har alla i gruppen jobbat med en rad olika musikprojekt, på egen hand och tillsammans. Det som nu är HvH ser dagens första ljus på F!-skivan.

Vad handlar er musik om?
– Oj, världens lättaste fråga… Alla människor har ett behov av att utrycka sig på något vis. Unga Feminister gör det genom sitt engagemang, vissa gör det genom att blogga, andra genom "näthat", en del genom att spela teater, några genom att slå folk på käften… Vi gör det genom att sätta text och melodi på samhället och människorna runt omkring oss. Det vi reagerar på och frustreras av, det vi upplever och fascineras av.

På vilket sätt är feminism viktigt för er?
– Vi tror på alla människors (oavsett kön, klass, etnisk bakgrund, sexualitet, funktionalitet, könsuttryck, ålder) lika värde. Den intersektionella feminismen ger oss ett modernt maktanalysverktyg som ska användas för att synliggöra och förändra begränsande strukturer och normer så att alla människor kan nå sin fulla potential.

Vad skulle ni säga till de som tvekar inför att rösta på F!?
– Det finns inget utrymme att tveka. Nu har vi haft ett rasistiskt parti i riksdagen i 4 år och vi ser hur diskursen har förskjutits och rasismen normaliserats i media och samhälle. Vi vet inte hur det kommer sluta om vi inte gör någonting NU, bara att det kommer sluta olyckligt för väldigt många människor. Det behövs en röst som normaliserar mänskliga rättigheter  och sätter ALLA människors lika värde på agendan. 

HvH hittas på https://www.facebook.com/hammervillageheights

 

Deras Lyric Video till debutsingeln innehåller en hyllning till F! Lyssna, fira fredag och fortsätt peppa den feministiska kampen!

Kärlek,
Unga Feminister