Kommentar angående nyinvald i styrelsen

Eftersom många frågor hur det hela gick till kommer här en kommentar:
Vår valberedning har ingen förslagsrätt. Det betyder att alla som vill kan kandidera till styrelsen. Vi fick in två kandidaturer som skulle behandlas på medlemsmötet den 18 maj i Göteborg, detta skulle våra medlemmar rösta om. Vilket de också gjorde. Detta var inget som styrelsen i sig beslutade om ensamma. Eftersom vi drivs av ideella krafter och är en ny organisation så är det första gången något sånt här händer. 

Redan innan detta kom upp på Twitter hade styrelsen planerat in ett möte angående just detta, på söndag klockan 17:00. Vi tar avstånd mot Femen. Vi understrycker att vi tar åt oss av allt ni säger och vi tar åt oss av all kritik.