Uttalande angående invald i styrelse - 21:37

Den 23 maj 2014
Klockan 21:37 i Stockholm

Kära medlemmar,

Efter kritik av beslutsprocessen vid fyllnadsvalet av ny medlemsansvarig i nationella styrelsen under medlemsmötet den 18 maj i Göteborg (2014) har den nationella styrelsen insett att vi brustit i tillhandahållande av relevant information om kandidaterna, för medlemmar och inom styrelsen. Vi tar på oss det fulla ansvaret att ej ha haft tillräckligt med resurser för att göra en gedigen research om respektive kandidat. 

Styrelsen anser därför att omröstningen i Göteborg inte var representativ i och med förutsättningarna av information som kunde setts som avgörande. Vi kommer se över våra rutiner och ta fram tydliga ramar för hur processer vid val och fyllnadsval ska gå till. 

I och med detta att den nyinvalda har en bakgrund inom FEMEN som inte är alltför långt borta i tiden och med uttalanden som inte är i linje med den grund Unga feminister står på ser vi ett bristande förtroende för ungdomsförbundet om vi företräds av någon som i förknippas med detta. 

Styrelsen beslutar därför att den nyinvalda inte är lämpad för en post i den nationella styrelsen. Den nyinvalda UF!-aren har i samråd med styrelsen, avsagt sig denna post. Vi vill klargöra att denna diskussion och beslut har tagits med våra medlemmar och vår organisations bästa i åtanke. All kritik som framförts har tagits hand om och mynnat ut i detta meddelande. 

Styrelsen kommer på grund av detta inom kort öppna upp för omval till posten som medlemsansvarig i den nationella styrelsen. Detta val kommer att vara nätbaserat för att vara så representativt som möjligt – mer information kommer. 

Vi står för en intersektionell, antirasistisk feminism. UF! tar starkt avstånd för FEMEN, och däri grundas vårt beslut. Ni vet var ni har oss. 

Rösta rosa!

Vänligen,
Unga Feministers nationella styrelse