"Nu ska vi istället börja exportera demokrati, fred och jämställdhet."

Vi har fått in ett inlägg om vapenexport som är skriven av Anna Kristiansson, Tack Anna för din text och poesi!

 

Det är som om jag blivit lurad hela livet.

Rent plötsligt kan jag inte kan ta något för givet.

Vapen tillverkas, varje dag, varje minut, varje sekund.

Sedan den informationen kom har jag ej sovit en blund.

 

Under 21 år i detta Sverige, jag levt och lärt,

ovetande om hur många vapen vi exporterat – det är fruktansvärt.

I skolan jag lärde mig att vi har 200 år av fred,

men jag undrar hur många andra, som på grund av oss led.

 

Led, eller lider och kommer lida,

och på vårt höga bistånd vi genom världen kunnat glida.

För vad folk inte vet, vad folk inte hört,

är hur många liv våra exporterade vapen egentligen har rört.

 

I februari i år presenterades statistiken över 2013 års vapenexport, Sverige exporterade för 11,9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 22% från året tidigare. Sverige har riktlinjer att följa för att exportera vapen där det klart och tydligt står att Vi bör inte exportera till länder som grovt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna. Det står också att mänskliga rättigheter ska vara centralt för att villkor ska beviljas. Några av de länder som vi exporterar till är Saudiarabien, här har kvinnor inte rösträtt eller får köra bil, Thailand, Här finns en intern väpnad konflikt i de södra delarna, och Indien, Här finns en väpnad konflikt med Pakistan, ett annat land vi också exporterat till.

För att få lov att tillverka och exportera vapen måste man gå genom ISP ”Inspektionen för strategiska produkter”. Det är generaldirektören för ISP som är ensamt ansvarig för varje beslut Sverige tar kring vapenexportaffärerna. ISP har ett exportkontrollråd som de kan rådfråga om hur de ska agera kring varje affär. Exportkontrollrådet består av representanter från UD samt riksdagspartierna, däremot är allt de säger under deras möten sekretessbelagt.

Sverige har tidigare exporterat JAS-plan till Sydafrika. Detta är något som blivit mycket kritiserat av den förre ärkebiskopen och fredspristagaren Desmond Tutu som menar på att Sydafrika inte behöver fler vapen, utan istället hjälp för att bygga upp landet.  I DN, 2012, skriver han, tillsammans med andra att de vapen och krigsmaterial Sydafrika köpte 1999 kostade 66 miljarder kronor, och bland alla dessa vapen var Sveriges Jas Gripen den största utgiften. Under samma period uppger Sydafrikas regering att de inte hade råd att hjälpa sina medborgare som var sjuka i hiv/aids med bromsmediciner och sjukvård.

 

Under 2013 var Sverige världens tredje största vapenexportör per capita.

 

Men Sverige,

Någonstans tror jag att du faktiskt kan,

att det bara ett extremt misstag jag fann.

Jag tror att du vill avveckla vapenindustrin,

att du egentligen vill sluta skicka ännu en dödsmaskin.

 

Vi Unga feminister ska kämpa för dig,

Vi ska få ISP att börja säga nej,

till alla vapen du verkar lockas av,

istället ska vi börja ställa krav.

 

Kom igen nu Sverige, inget varar i en evighet,

Nu ska vi istället börja exportera demokrati, fred och jämställdhet.

 

 

Anna Kristiansson

Skriver på: celestacollective.com/anna   

twitter: @annak155