Samtycke - en sexig lag!

UF! kommer vid tre tillfällen under Almedalsveckan att fika för förändring, och diskutera några av våra viktigaste valfrågor. Idag pratas det på Gotland om samtyckeslagstiftning - och så även här på bloggen så klart!

Det kan tyckas så självklart. Att min tillåtelse ska krävas för att någon annan ska få ta sig in i min kropp.
     Det gör den inte enligt Sveriges lagar. Först vid ett tydligt nej blir det ett övergrepp, knappt ens då, från vad vi har lärt oss av den senaste tidens våldtäktsmål. Gemensamt för dem alla är att mannen har givits rätten till kvinnans kropp. Utan hennes samtycke.

Det kan tyckas så självklart. Ändå väcker förslaget om en samtyckeslag otroligt mycket motstånd hos vissa. Varför?

Argumentet om att en samtyckeslag inte skulle ge annorlunda utgång i de flesta rättsmål är flitigt använt. Jag har svårt att tänka mig att en lagändring skulle ha så lite verkan som det påstås. Nu är jag ju ingen jurist, men de flesta våldtäkter sker inom nära relationer. Kanske vore det då mer effektivt i bekämpningen om vi krävde ett ja för en friande dom, istället för ett nej och fysiskt motstånd för en fällande?
     En lag som kräver samtycke från båda parter är dessutom ett otroligt viktigt steg mot en ändring av attityder och samhällets syn på villkoren för sex. Det vore en tydlig signal om att det inte är okej att bara ta för sig så länge någon inte ljudligt protesterar. En manifestering över rätten till våra egna kroppar, och rätten till kontroll över vad vi eller någon annan gör med dem.
     Vi vill ha en lagstiftning som istället för att lägga ansvaret på offret, lägger det på förövaren. Vi vill inte att svensk lag ska fortsätta stödja uppfattningen om att kvinnan alltid ska finnas till förfogande för mannens tillfredsställelse. Om vi ska lyckas bryta ner den rådande våldtäktskulturen måste vi ge alla juridisk ensamrätt till sin egen kropp, fram tills att en själv väljer att dela den med någon annan.

Det handlar inte om, som vissa hånfullt påstår, ett formellt kontrakt, där all sexuell spänning sätts på paus för att förhandla fram en överenskommelse följt av ett stelt handslag. Bara om att försäkra sig om att den du vill ligga med även vill ligga med dig. Allt annat borde rimligtvis vara ganska osexigt.
     Övergrepp är osexigt. Inte samtycke.

 

Tina Vernon
Bloggredaktör, Unga Feminister!