Unga Feminister! goes Almedalen!

För vem och vilka är den politiska veckan i Almedalen egentligen till för? 

Vi Unga Feminister åker till Almedalen med kritiska ögon, den politiska veckan i Almdalen på Gotland är i full gång och politiker och sociala medier från alla håll är på plats för att diskutera och framföra åsikter. Vi tycker det saknas ett viktigt perspektiv, det viktigaste faktiskt. För att en ska ha kunna närvara i politikerveckan i Almdalen så måste en ha råd att ta sig dit. Ska det kosta för medborgare att få vara med och låta politiker föra deras värdering, ska det kosta medborgare att vara med och skapa demokrati? Unga Feminister tänker videoblogga under tiden för att visa medborgare på fast mark att ett annat perspektiv är möjlig! För vem och för vilka är den politiska veckan i Almedalen till för, egentligen? Vem och vilka kan åka dit? Vilka sätter normen? Följ oss på #UFIalmedalen på alla våra sociala medier och var med och granska tillsammans med oss i Unga Feminister!