Skolan ska bygga ett accepterande samhälle!

Dagens tema för UF! i Almedalen och här på bloggen är skolan! Vi tror på en skola som aktivt jobbar med normkritik och antirasism. Skolan ska vara en trygg plats för ALLA!


Mer än någon annan plattform, har skolan chansen att fånga upp dem som det övriga samhället sviker. För många barn och ungdomar, är skolan den plats där de, förutom det egna hemmet, spenderar mest tid, har störst tillgång till vuxna förebilder, och skapar sig en bild av omvärlden och hur de bör förhålla sig till den.
     Skolan har en enorm möjlighet, och därmed även ansvar, att påverka kommande generationer till att skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna, inkluderade och har en självklar plats.

Inte sällan präglas vi av våra föräldrars åsikter och värderingar. När jag var liten förklarade min mamma politik för mig genom att jämföra det röda blocket med Robin Hood och det blåa med Prins John. Trots att jag idag har en mer nyanserad bild av samhället, och varken är helt röd eller blå, utan rosa, så la det här grunden till mina politiska åsikter.
     För det är ju så vi gör. För vidare. Tar efter. Det är liksom inget konstigt.

På samma sätt finns det de som för vidare fördomar, främlingsfientlighet och rasism till yngre generationer.

Det är här skolan är så viktig. Där familjen och omgivningen av olika skäl inte lyckas ge en nyanserad världsbild, måste skolan ge barnen verktygen för en kritisk analys. Informera om olika synsätt, lära dem reflektera utifrån flera perspektiv, uppmuntra dem att se utanför sig själva och titta på världen omkring. Ifrågasätta normer. Tala om alla människors lika värde.

För att det här ska vara möjligt, måste skolan vara en plats där alla känner sig trygga och mår bra. Vi behöver en skola där eleverna får det stöd och den hjälp de behöver, och utrymme att nära sina egna intressen. En skola som inte försöker pressa in alla i en mall. Där alla får vara precis de personer de är och utvecklas i den riktning som passar just dem.
    
Om vi kan skapa en bra och trygg skolmiljö, där det jobbas aktivt med antirasism, demokrati och normkritik, är det ett oändligt stort steg mot ett accepterande samhälle

Illustration av Linnéa Iris

Illustration av Linnéa Iris

Tina Vernon
Bloggredaktör, Unga Feminister!