Miljön - det är allvar nu!

Vår planet mår inte bra. Klimatkrisen drabbar samhället på alla sätt, och är även ett hot mot jämställdheten. Vi måste börja handla för att göra någonting åt det, och det är vi beredda att göra.


Mänskligheten står inför en enorm krishantering av vårt klimat. Det är ett globalt problem som kräver globala lösningar, nationellt och internationellt. Vi människor bär ansvaret för vår behandling av miljön. Vi behöver en rejäl omställning till ett hållbart system. Vi släpper nu ut fossila bränslen, besprutar grödor med giftiga bekämpningsmedel, 70 % av alla fiskar av fiskebestånden är hotade pga överfiske, den biologiska mångfalden, den som av naturen ser till att vi har en god och hållbar planet och miljö, är nu extremt hotad.

 Vi vill avveckla kärnkraften, vi säger nej till rysk olja, det är ett förlegat sätt att använda miljön på och det märks att det är fel sätt eftersom naturen reagerar och drabbas av klimatkriser. Vi tror på förnybar energi, vi tror på sol, vind och vatten. Vi vill med kraft av politisk makt reglera koldioxidutsläppen så att de minskar rejält, och uppmana till energinyttiga bussar och att vi använder oss av transport som minskar utsläppen av fossila bränslen. I dag gynnas bekämpningsmedel och naturfrämmande kemikalier mer än ekologin. Vi vill att det satsas på ekologisk produktion, vi ska gynna den ekologiska och biologiska mångfalden, den som i sin tur hjälper klimatet att bli tryggare och starkare, så att vår jord orkar bära mänskligheten.

     Vi stödjer miljöskatter för att det är allvar nu, vi har en planet som kräver omställning och då måste vi våga gå in och omfördela, reglera och skapa möjligheter till ett gott klimat. Vi vill att skolan ska vara normkritisk och det innefattar miljömedvetenhet. Maktanalyserna kring miljön är mycket nödvändiga, en sjättedel av jordens befolkning i de rika länderna konsumerar mer än hälften av jordens olja och står för hälften av alla koldioxidutsläpp. FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterade år 2001 att kvinnor kommer drabbas mycket hårdare av klimatpåverkan än män, en ökad användning av kemikalier drabbar i sin tur i hög grad kvinnor och barn, eftersom de utför en stor del av jordbruksarbetet i utvecklingsländerna.

Genmodifierade grödor bidrar till en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel, samtidigt som GMO inte gett några tydliga skördeökningar. Vi vill inte ha GMO, vi har en klimatkris av en anledning och en stor grund till det är farliga kemikaler och bekämpningsmedel. 

Illustration av Linnéa Iris

Illustration av Linnéa Iris

Nathalie Robertsson
Bloggredaktör, Unga Feminister!