Det här med bostad

Vi ser en felprioritering inom bostadsmarknaden idag, där de som är i störst behov av en bostad ofta står utan. Vår bloggredaktör Tina Vernon skriver om  bristerna i den nuvarande bostadspolitiken, och vilka förändringar vi vill, och behöver, se.

”Är det någon som känner någon som känner…?”

Är det någon som känner igen det? Desperata utrop på sociala medier. Blocket-annonser som oftare resulterar i sextrakasserier via sms än ett tak över huvudet. Att uppgivet somna på en kompis soffa eller med ett svart femtehandskontrakt som sista utväg.

Bostadsbristen. Ett ständigt suckat över samtalsämne som ingen riktigt verkar veta vad en ska göra åt.

Några av de som drabbas hårt är de unga, särskilt i storstadsregionerna. De som är redo att ge sig ut i livet blir fast i ett moment 22, där de inte kan få någon bostad för att de saknar tillräcklig inkomst, och inte kan starta upp sitt eget liv för att de inte har någon bostad.
     Ett annat stort problem grundar sig i den diskriminerande bostadsmarknaden. Asylsökande och nyanlända flyktingar har i regel svårare att få bostad då de saknar den lön eller fasta anställning som krävs för att få skriva kontrakt. I sin tur en följd av en lika diskriminerande arbetsmarknad.
     Således står några av de som kanske allra mest behöver en fast punkt, ett tryggt, eget hem, utan bostad.

Det krävs förändring inom bostadspolitiken. För den nuvarande modellen har helt uppenbart inte fungerat.

Vi måste börja prioritera bostäder för de som behöver det mest. Som en del av detta behöver vi fler kvinnohärbärgen, boenden som fungerar för personer med psykisk ohälsa, fler bostäder anpassade för nyanlända flyktingar, trygga fristäder för de som kommer från krigshärjade områden och trauman.
     Bostadsmarknaden måste även sluta utgå ifrån en heteronorm och kärnfamiljen. Andra familjekonstellationer och bostadsarrangemang ska kunna tas hänsyn till, under alla steg i ledet, från sökandet av bostad till boendet.

Ingen ska nekas bostad utifrån kön, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktion eller ålder. Alla människor har rätt till en bostad. En trygghet. Ett hem.

 

Tina Vernon
Bloggredaktör, Unga Feminister!

 

Illustration av Tilda Hedengren, tildahedengren.tumblr.com

Illustration av Tilda Hedengren, tildahedengren.tumblr.com