Har alla rätt till samma sjukvård av samma kvalitet?

Hur står det till med Sveriges sjukvårdssystem?

Många skulle kanske svara att det är lite väl långa väntetider på akuten. Sjukinstanserna är underbemannade. Läkarna har inte alltid tid. Men att det i övrigt är ganska bra. Vi har högkostnadsskydd. Alla har samma rätt till samma sjukvård av samma kvalitet.

Eller?

En närmare titt avslöjar att den svenska sjukvården kanske inte är så öppen som vi gärna vill tro. Åtminstone inte om du inte tillhör normen.
     Hbtq-personer diskrimineras, både den fysiska och psykiska vården för transpersoner är minst sagt bristande, asylsökande och papperslösa blir avvisade, och mycket av den medicinska forskningen utgår ifrån mannen.

Vi vill ha en ännu öppnare sjukvård. För alla. När en söker vård, så väl för fysiska eller psykiska problem, är det helt oacceptabelt att behöva känna sig diskriminerad på grund av kön, sexuell läggning, nationell tillhörighet eller brist på sådan.
     Därför måste vi börja jobba aktivt med att utbilda all vårdpersonal inom hbtq-, genus- och antirasistiska frågor. Det här är inget radikalt förslag, det handlar om att de som jobbar med människor ska få kunskapen och verktygen för att bemöta alla på ett så bra sätt som möjligt, och arbeta mot diskriminering.
     Vi ser också att vi måste ge asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar rätten till fullvärdig sjukvård. Det här går i linje med FNs flyktingkonvention, som säger att alla människor, och framför allt barn, har rätt till vård om de befinner sig i ett land som antagit konventionen. Inom Sveriges gränser ska ingen behöva gå utan vård, vi tänker inte acceptera att någon lämnas i sticket på grund av en dysfunktionell migrationspolitik.
     Psykvården behöver förbättras och utökas, med mer forskning inom psykisk ohälsa med ett genus- och hbtq-perspektiv. Fler kvinnor än män sjukskrivs idag och medicineras för psykisk ohälsa. Det är hög tid att vi börjar ta reda på varför.
     Vi vill ha fler kuratorer som verkar i skolan, och att fler utbildade psykologer omfattas av högkostnadsskyddet. Att få hjälp mot psykisk ohälsa får inte begränsas av klass och ekonomi.

Vi ser alla människors rätt till en god hälsa som en självklarhet. Och utifrån det perspektivet, står det i dagsläget kanske inte helt rätt till med Sveriges sjukvårdssystem.

Tina Vernon
Bloggredaktör, Unga Feminister!

 

 Illustration skapad av: Knivsyster, Minda Jalling.  http://cargocollective.com/mindajalling