Migration - Ingen människa är illegal!

Jorden tillhör oss alla. Ingen människa är illegal. Gränser och sepratism skapar rädsla och rasism, vi säger: öppna gränserna och stå upp för den solidaritet som vi så varmt talar om, låt oss visa att vi inte jagar papperslösa, låt oss visa att vi istället hjälper och tar hand om. Vi kommer växa som människor med öppenhet och tolerans. Vi vill verka för att varje människa kan bosätta sig och röra sig fritt på jorden.

Migrationsverket saknar insikt och kunskap om kvinnors och QTBH personers asylskäl, vi vill föra in den intersektionella analysen, med den kunskapen och förståelsen så vi kan hjälpa flera, vi vill föra in genusperspektiv och en tydlig antirasistisk vetskap och kräva en flyktingamnesti så inga papperslösa blir utvisade ut ur landet. Varje människa som flyr från krig, fattigdom, sexuella övergrepp, tortyr, hot, hat och förtryck ska kunna komma till ett land som bemöter och behandlar denne med respekt och öppenhet. Det är en mänsklig rättighet att leva sitt liv utan att bli diskriminerad. Stärk barns rättigheter i migrationsprocessen genom att göra FN:s barnkonvention till Svensk lag. Vi ser också att vi måste ge asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar rätten till fullvärdig sjukvård. Inom Sveriges gränser ska ingen behöva gå utan vård, vi tänker inte acceptera att någon lämnas i sticket på grund av en dysfunktionell migrationspolitik.

Vi måste prata om människovärde och mänskliga rättigheter, de måste genomsyra all politik eftersom att det är vi som är människor och det är vår mänsklighet som sätter sig på spel när vi avfärdar andra människor som är på flykt från övergrepp, hot/hat eller krig och fattigdom. Som sagt, ingen människa kan eller får bli illegal. Jorden tillhör oss alla. Låt oss visa i handlingskraft att vi tror på solidaritet och ÄR solidaritet, öppna gränserna!

Nathalie Robertsson
Bloggredaktör, Unga Feminister!