Vi vill ha en säker säkerhetspolitik

F! får ofta kritik för sin negativa inställning till försvaret. Många ser en säkerhetsberedskap utan militärt försvar som ett misslyckande, medan vi ser det som en förutsättning för civil säkerhet.

Feministiskt Initiativ har fått kritik och många höjda ögonbryn över sin säkerhetspolitik. Det har rasats över målet om minskade resurser till försvaret, en militär nedrustning. Många skulle säkert till och med hävda att F! vill demontera hela Sveriges säkerhet.

Nja.

Vi tror helt enkelt inte att den säkerhetspolitik som förs idag leder till någon vidare säkerhet. Det är en våldsförespråkande politik, som snarare sätter käppar i hjulet för frågor som miljö, jämställdhet och civil säkerhet. Frågor som vi tycker att säkerhetspolitik borde handla om.

Redan på förskolan får vi lära oss att våld inte löser några problem. En lärdom världens ledare tycks ha gått miste om, då våld ofta ses som enda, möjliga lösning i internationella konflikter.
     Feministiskt Initiativ motsätter sig detta. Våldet. För att vi tror på säkerhet. Säkerhet för alla de civila som skadas, dödas, tvingas fly från sina hem och sina rötter på grund av våldet. Säkerhet för de kvinnor som blir våldtagna som en del av krigsföringen. Säkerhet för de människor som kontrolleras av diktatorer, till vilka vi säljer vapen. Säkerhet för människor bosatta i områden utsatta för naturkatastrofer, naturkatastrofer orsakade av ett bristande miljöarbete. Säkerhet för alla kvinnor som idag inte känner någon som helst säkerhet i sitt eget hem. På grund av våldet.

Vi tror på en säkerhetspolitik, som istället för att nära våldet, jobbar för att motverka det. Våld föder våld, och vi ser ett samband mellan det accepterade, militära våldet och det våld som sker i hemmen och ute på våra gator. Därför kan vi inte stödja något av det.
     Vi vill inte fortsätta lösa konflikter med död och lidande. Vi vill inte göra vinster på att fattigare länder köper våra vapen istället för att hjälpa sin befolkning. Vi vill inte längre låta de allt mer hotande miljöfrågorna stå tillbaka för upprustning av ett försvar grundat på patriarkala strukturer.

Att vi år 2014 fortfarande vänder oss till krig för att lösa konflikter känns fruktansvärt omodernt. Borde vi inte jobba för att komma längre än så?
     Det är dags att sända ut ett budskap. Ett budskap om att våld inte är någon lösning. Att våld föder ett djupare hat, isolering och en växande fientlighet.
     För vad är en våldsfrämjande politik för säkerhetspolitik?

 

Tina Vernon
Bloggredaktör, Unga Feminister!