En röst från hjärtat

På söndag är det val. Istället för ett fascistiskt parti som vågmästarroll på söndag så kommer ett ideologiskt motpolsparti ta den platsen med en genomsyrande intersektionell analys som berör oss människor och samhället vi lever i. Feministiskt Initiativ kommer dundra in i maktens konservativa och patriarkala rum och kräva att vi verkar för medmänsklighet och förnuft i Svensk politik. Tack.

Mina rosa hjärtslag dunkar och dunkar, jag möter och träffar människor överallt som berättar för mig att F! har visioner och värderingar som en demokrat bara kan drömma om, och nu är verklighet!

Det här är stort, den 14 september röstar jag in F! i riksdag, landsting och kommun. Jag gör det av respekt för varje människas lika värde, jag gör det för att vår planet ska orka bära vår mänsklighet och jag gör det för vår demokrati. Demokrati som är vi. Kommande generationer ska kunna leva i frihet, fria från sociala föreställningar om hur vi ska leva och vara, och fria från strukturella förtryck. In med antirasism och feminism, bort med cis- och heteronormen, skapa samhället så att alla får plats och kan ta plats, samhället ska vara tillgängligt för alla.

För att en ny värld är möjlig. Vi gör den möjlig. NU röstar vi in feministerna!

#taplats #röstarosa #inmedfeministerna #ungafeminister

Nathalie Robertsson
Bloggredaktör, Unga Feminister!