Replik på debattartikel i Expressen!

I en artikel som publicerades i Expressen Debatt (13-02-15) tar Bodil Sidén upp viktiga jämställdhetsproblem vi står inför. Som hon själv skriver:

”Kvinnor tar ut 75 procent av föräldraförsäkringen, 75 procent av vabbningen och ägnar 42 minuter mer per dag åt det obetalda hemarbetet än vad män gör. Tillsammans med vardagssexismen och destruktiva normer är utmaningarna stora.” Det är bra att Moderata ungdomsförbundet vill lyfta de här problemen, men det krävs också åtgärder och svar på hur vi ska kunna bryta de underliggande normerna som skapar och upprätthåller idén om kvinnan som ansvarig för barnen och hemmet. En arbetstidsförkortning är en feministisk åtgärd då sex timmars arbetsdag leder till en jämnare fördelning av det obetalda arbetet, mindre stress och färre sjukskrivningar. Där Moderaterna säger nej till en (i debatt kallad) tredje pappamånad vill Fi införa en helt individualiserad föräldraförsäkring.

Bodil Sidén tar upp frågor som diskuterades på Feminstiskt Initiativs kongress, såsom bredband på landsbygden, köttfria måndagar och djurskydd, och anklagar sedan Fi för att inte ta itu med dagens jämställdhetsutmaningar. Bodil Sidén väljer medvetet att inte ta upp de motioner och propositioner som bland annat handlar om den politik vi ska fortsätta föra inom EU, om företagande, utbildning, urfolks rättigheter och miljö. Att ta ställning i till exempel djurskyddsfrågor betyder inte att Fi struntar i jämställdhetspolitiken utan bara att politiken blir mer heltäckande än tidigare. Feminismen genomsyrar hela vår politik vilket även avgör hur vi ställer oss i frågor som köttfria måndagar. I en undersökning gjord av Livsmedelsverket visar det sig att köttkonsumtionen bland män är nästintill dubbelt så stor som kvinnors. Köttkonsumtion leder till större utsläpp och en sämre miljö som drabbar alla människor och på så sätt går det att göra en feministisk analys även på frågor som direkt inte kopplas till jämställdhet. Det här är skillnaden mellan den feminism som Feministiskt initiativ diskuterar och den feminism Bodil Sidén vill diskutera - vi ser helt enkelt inte kampen för antidiskriminering och jämlikhet som en särfråga. En intersektionell feministisk analys behövs såväl i detaljerna som i de stora visionerna.  

Feministiskt initiativs rikskonferens inleddes av talespersonerna Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson och Gudrun Schyman. Tre kvinnor från tre olika generationer med 20 års åldersskillnad mellan sig. Kanske symboliskt, men det talar för motsatsen till vad Bodil Sidén hävdar: att Feministiskt initiativ skulle stå och enbart stampa i frågor aktuella på 70-talet. 

Hon efterfrågar en feminism som tar sig utanför Södermalms gränser och det är just det som Feministiskt initiativ erbjuder. Både innan och efter valet har Fi sett till att ämnen som sexism, normkritik och psykisk ohälsa diskuteras på riktigt! I 13 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder har Fi sett till att dessa frågor kommer upp på dagordningen.

Den moderata politiken utgår ifrån en skärpt arbetslinje och talar fortfarande om integration och människor som lönsamma och kostsamma. En uråldrig politik med fokus på ekonomisk tillväxt utan mänsklig värdighet. Vår generations feminister kämpar för en tillgänglig skola för alla, med normkritisk obligatorisk sexualundervisning och mer resurser till elevhälsa. Vår generations feminister kämpar för en samtyckeslag. Vår generations feminister kämpar för rätten till vård och stöd för asylsökande och papperslösa. Vår generations feminister kämpar för en intersektionell feministisk politik som ser hur fler maktordningar samverkar och diskriminerar. Fi vill se en feminism som sträcker sig utanför Östermalms gränser!

Feministiskt initiativ finns för att lyfta och driva den feministiska politiken framåt. Vi välkomnar därför Bodil Sidéns feministiska initiativ i Moderata ungdomsförbundet!

 

Julia Zsiga,

Sammankallande Unga Feminister Göteborg

Nazanin Asaid,

Sammankallande Unga Feminister