SKOLAN, VÅRDEN, FRITID - TRE OMRÅDEN VI VILL SATSA PÅ FÖR UNGA HBTQ-PERSONER

Nazanin Asaid och Lisa Palm, sammankallande för Unga Feminister 

Nazanin Asaid och Lisa Palm, sammankallande för Unga Feminister 

Idag den 17 maj är det IDAHOT, ”International day against homophobia and transphobia” som uppmärksammas varje år med syftet att synliggöra våld, trakasserier, diskriminering och hatbrott mot hbtq-personer. Psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer talar sitt tydliga språk. I rapporten Hon, Hen, Han från MUCF visar siffror på de stora skillnaderna för psykiska ohälsan beroende på din sexualitet, identitet och kön. Dessa alarmerande siffror kräver strukturella, omfattande och omedelbara förändringar inom flera områden. Unga Feminister menar att vi behöver ge unga hbtq-personer större utrymme i budgeten och öronmärkta pengar. Arbetet för en förbättra psykisk hälsa sker på flera plan.

Vi står inför ett problem där politikers kompetens och vilja avgör vilka satsningar som görs, följden blir då att unga hbtq-personers liv och hälsa står på spel. Det räcker inte att nämna hbtq i ens politiska program eller gå i Prideparaden en gång om året. Det räcker inte att prata om öppenhet, instifta pris för mångfald eller tala om ”tolerans” gentemot hbtq-personer - vi behöver istället förstå varför människor diskrimineras och arbeta mot detta. För att komma åt stora strukturella problem som ligger till grund för psykiska ohälsan krävs konkret handling och ett strategiskt arbete med riktade insatser i budget och anslag där unga hbtq-personer är i fokus. Bokstavsfamiljen ”hbtq” behöver ofta skiljas på beroende på bokstav och vilken typ av arbete som behövs. Arbetet mot diskriminering behöver ha större utrymme i budgeten likväl nationellt som i kommuner och landsting, 

Unga Feminister ser det som grundläggande för ett välfungerande samhälle att det är jämlikt och fritt från diskriminering. För att uppnå detta samhälle måste vi sätta antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet. Unga Feminister vill därför satsa på tre viktiga områden för att säkra och förbättra unga hbtq-personers liv och hälsa:

-       Ungas rätt till en meningsfull fritid behöver prioriteras. För det behövs fler mötesplatser för hbtq-ungdomar och fortbildning i normkritik och antidiskrimineringsarbete för fritidspersonal, idrotts- och ungdomsledare. Sportklubbarna behöver utveckla sitt arbete inom antidiskriminering och finansieringen för ungas fritid ska säkerställas.

-       Vi behöver en normkritisk skola och tillgänglig elevhälsa. För att utveckla det förebyggande arbetet kring kränkningar i skolan behövs den normkritiska pedagogiken. Likabehandlingsplaner och antidiskrimineringsplaner behöver tydligare uppföljningsarbete. Vi vill satsa på att varje skola ska ha en anställd som ska arbeta med diskrimineringsfrågor.

-       Vården och psykiatrin behöver förstärkas med hbtq-kompetens och göra den tillgänglig för fler. Transvården behöver en radikal förbättring – bland annat behöver utredningstiderna kortas och vården som ges ska vara likvärdig över landet. Det behövs fler platser och mer personal inom psykiatrin för att kunna hantera den psykiska ohälsan bland unga för att komma ifrån de långa väntetiderna. 

Nazanin Asaid
Sammankallande för Unga Feminister

Lisa Palm
Sammankallande för Unga Feminister