ARBETSPROV TILL ORGANISATIONSSEKRETERARE

Unga Feminister består av unga politiker och aktivister och riktar sig till personer i åldern 13-26 år. Vi har omkring åtta lokalavdelningar, fyra utskott, skolgrupper och aktivister. Du har som uppdrag att planera vår årliga rikskonferens. Rikskonferensen är beslutsfattande i politiska frågor och har även som syfte att stärka lokalavdelningarnas självständighet i politiskt arbete och representation. Det innefattar att de ska få verktyg för att arbeta med debatter, debattartiklar, kampanjer med mera. I år kommer rikskonferensen äga rum i Hudiksvall.

Du som organisationssekreterare kommer ha huvudansvar för samordningen i samband med rikskonferensen. Det praktiska som lokal, mat, arbetsleda personer på plats och se till att allt från tygkassar till förstahjälpenkit kommer med och hamnar på rätt plats.

 

Förarbete – max 300 ordVad vill du att deltagarna tar med sig från rikskonferensen? Sätt mål och deadlines för rikskonferensen vad gäller innehåll, deltagare, resultat i utvärderingar med mera. 

Budgetering – max 150 ord
Du har 50 000 kronor till ditt förfogande. Gör en budget. 

Anmälan
Gör ett utkast på hur anmälningsformuläret ska se ut för rikskonferensen. Anmälan ska ge dig all information du behöver som ansvarig under rikskonferensen. Anmälan ska reflektera Unga Feministers politik. Vilka frågor måste vara obligatoriska? Finns det någon fråga som du väljer att inte ha med? Motivera dina val.

Maknadsföring – max 200 ord
Hur marknadsför du rikskonferensen för att möta dina mål? Motivera dina val.

Resor – max 200 ord
Beskriv hur bokandet av resor eller reseersättning går till, baserat på din budget.

Schema – max 400 ord
Vad ska rikskonferensen innehålla? Hur ska tiden fördelas? Gör ett schema och motivera dina val. 

Gäster – max 400 ord
Vilka gäster, föreläsare och workshopledare vill du bjuda in? Motivera dina val.

Arbets- och ansvarfördelning – max 600 ord
Till din hjälp, såväl innan som under och efter, har du i synnerhet det nationella evenemangsutskottet. Som organisationssekreterare har du i uppgift att främja engagemanget bland aktiva, men också säkerställa hållbart engagemang och att allt blir gjort i tid. Gör en arbets- och ansvarsfördelning inför samt under rikskonferensen samt ett körschema. De som ska schemaläggas är nationella styrelsen (10 personer), evenemangsutskottet (5 personer) och du själv. 

Utvärdering - 300 ord
Hur ska rikskonferensen utvärderas? Av vilka? Hur ska feedbacken tillvaratas inför kommande rikskonferenser?

Skicka ditt arbetsprov till rekytering@ungafeminister.se senast den 16 april.