ARBETSPROV TILL VERKSAMHETSUTVECKLARE

Unga Feminister består av unga politiker och aktivister och riktar sig till unga i åldern 13-26 år. Vi har omkring åtta lokalavdelningar, fyra utskott, skolgrupper och aktivister.

Du har fått två uppdrag av nationella styrelsen:
1. att planera och genomföra en utbildningshelg som riktar sig till Unga Feministers lokalavdelningsstyrelser.
2. att ta fram en utbildning som du ska hålla under utbildningshelgen.

Instruktioner för uppdrag ett: Vi vill skapa forum för grupperna att mötas, utbyta kunskap och stötta varandra i sitt lokalavdelningsarbete. Vid utbildningens slut ska lokalavdelningar runt om i Sverige ha förmåga att arbeta självständigt och inkluderande.Instruktioner för uppdrag två: Du ska planera en utbildning med syfte att understödja aktivism och främja engagemang inom organisationen. Utbildningen ska rikta sig till lokalavdelningsstyrelser och ge dem verktyg för att stärka engagemanget bland aktiva, skaffa fler aktivister och organisera dem. Utbildningen ska vara ca 2h lång. Ta hänsyn till att utbildningen ska vara lätt att sprida och att deltagarna ska få med sig handfast material att arbeta utefter.

 

Spridning – max 100 ord
Hur ska utbildningshelgen förmedlas till lokalavdelningarna? Sätt mål för hur många lokalavdelningar som tar del av utbildningen och deadlines för målen. Motivera ditt val.

Planering – max 300 ord
Hur lägger du upp ditt arbete för att sätta ihop utbildningen (uppgift 2)? Hur kompetensutvecklar du dig själv? Hur inkluderar du och främjar engagemang bland aktiva i framarbetandet av utbildningen? Tidsbudgetera arbetet.

Innehåll – max 600 ord
Vad kommer utbildningen innehålla? Vilket material går deltagarna därifrån med? Motivera dina val.

Förberedelser – max 300 ord
Hur ser dina förberedelser ut inför utbildningshelgen? Vad måste du tänka på för att förmedla utbildningens innehåll tillgängligt? Hur engagerar du folk och tillvaratar deras engagemang?  

Delaktighet – max 300 ord
Hur kommer du arbeta för att alla deltagare ska känna sig välkomna och inkluderade under utbildningshelgen?

Schema för helgen – max 300 ord
Hur kommer schemat se ut, innehålls- och tidsmässigt?

Uppföljning och utvärdering – max 200 ord

  1. Hur kommer uppföljning och utvärderingen av utbildningen se ut? Vilka inkluderas i utvärderingen?
  2. Hur dokumenterar du detta för kommande utbildningshelger?

Skicka in ditt arbetsprov till rekrytering@ungafeminister.se senast den 16 arpil.