Kandidera till vår nationella styrelse

 

Under rikskonferensen kommer extrainsatt årsmöte med fyllnadsval till Unga Feministers nationella styrelse hållas. Mötet sker söndagen den 25 september klockan 09.30-12.00 i samband med rikskonferensen. Årsmöteshandlingarna finner du här.

Idag består Unga Feministers nationella styrelse av sex personer, för att kunna driva och utveckla organisationen och påverka politiken ännu mer söker vi nu fyra personer till. Inom Unga Feminister strävar vi efter att ha en så bred styrelse som möjligt, med många olika erfarenheter och kunskaper innefattade. Styrelsen sammanträder under helger var sjätte vecka i Stockholm. Det spelar ingen roll var i landet du bor, Unga Feminister erbjuder reseersättning för alla möten och ett mindre arvode för ditt arbete. 

Det fyra posterna som ska fyllas är två ekonomiansvariga, en medlemsansvarig och en press- och kommunikationsansvarig. Nedan kan du läsa mer om vad respektive post innebär samt finner länken där du kan kandidera eller nominera någon du tycker passar för uppdraget. Sista dagen att kandidera är 20 september.

Vid frågor kontakta valberedningen@ungafeminister.se.

Viktigt! Innan du kandiderar önskar vi att du läser igenom vårt politiska program, plattform, vårt reglemente och hur vår organisation fungerar

 

Poster du kan kandidera till:

 

Ekonomiansvarig

Som ekonomiansvarig i Unga Feminister arbetar du med att följa upp budget, redovisning och administration av löner.

         Medlemsansvarig

         Unga Feministers medlemsansvariga arbetar med organisationens medlemmar. Allt från medlemsvård, medlemsvärvning och
         medlemsutbildningar till hantering av medlemsregister.

Press- och kommunikationsansvarig

Som press- och kommunikationsansvarig arbetar du med allt från att göra grafiskt material till planering av kampanjer och kantakt med pressen.