FRÅGOR OCH SVAR - LOKALAVDELNINGAR

 

Vilka lokalavdelningar har ni?
Våra lokalavdelningar är föreningar som även bedriver lokal politik och lokala aktiviteter. Vi har flera lokalavdelningar runtom i landet.  För tillfället har Unga Feminister totalt sex aktiva lokalavdelningar Flera lokalavdelningar håller även på att startas upp. 

Det finns ingen lokalavdelning i min stad, hur gör jag för att starta en?
Grymt om du vill vara med och starta upp en lokalavdelning! Vår verksamhetsutvecklare är redo för att hjälpa till med detta. Ett första steg är därför ta kontakt med henne på lokalavdening@ungafeminister.se för att få tips och råd om hur en ska gå tillväga. Under fliken "Engagera dig" ovan finner du en översiktlig lathund på hur du startar en lokalavdelning. Alla lokalavdelningar är medlemmar i Unga Feministers riksorganisation.

 

→ TILLBAKA TILL FRÅGOR & SVAR