FRÅGOR OCH SVAR - OM UNGA FEMINISTER

 

När bildades ni?
Idén om Unga Feminister växte fram under 2010, och 2011 hölls det första årsmötet med visionen om att bli kopplade till F!. Under våren 2013 hölls en stor nystart av Unga Feminister och kom efter det att bli ett av Sveriges snabbast växande politiska ungdomsförbund. Därefter kunde vi tillsätta en ny styrelse i augusti 2013.

Vid årsskiftet 2013/2014 hade Unga Feminister ett medlemsantal på över 2000 medlemmar. Under årsmötet i februari 2014 i Uppsala antogs en ny plattform för organisationen samt revidering av våra prioriterade politikområden, utöver att tillsätta en ny förbundsstyrelse.

Vid årsskiftet 2014/2015 hade vi istället 8000 medlemmar och blev i och med det Sveriges tredje största politiska ungdomsförbund.

Vad står Unga Feminister för?
Unga Feminister ser feminismen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi tycker att det är viktigt att se inte bara hur könsmaktsordningen påverkar oss, utan även hur den samspelar med andra maktordningar baserade på sexualitet, könsidentitet/uttryck, social eller ekonomisk klass, etnicitet, psykisk eller fysisk funktionalitet och ålder.

Är ni bundna till Feministiskt initiativ?
Ja! Unga Feminister är Feministiskt initiativs ungdomsförbund och följer Feministiskt initiativs partiprogram. Vi samarbetar ofta under möten och evenemang. Vi samarbetar sida vid sida på såväl lokal som nationell nivå. 

Måste en vara påläst om feminism för att få vara med?
I Unga Feminister lär vi oss av varandra och intresset för feminismen är det viktigaste. Våra medlemmar ordnar ibland olika studiecirklar för att diskutera varierande feministiska ämnen, att gå på dem är ett utmärkt sätt att lära sig mer om feminism. 

 

TILLBAKA TILL FRÅGOR & SVAR