Förtroendeuppdrag

 

Att sitta i den nationella styrelsen innebär att en deltar på styrelsemöten och styrelsehelger, arbetar med politiskt utåtriktat arbete, representerar Unga Feminister på debatter, paneler och forum, tydligt kommunicerar inom organisationen, tar egna initiativ samt kontinuerligt arbetar mot en åtgärdslista.

Utöver ovanstående, som gäller samtliga i styrelsen, har också varje person egna ansvarsområden som ni kan läsa om här.

sammankallande

 • Kalla till styrelsehelger
 • Leda styrelsehelger
 • Samordna, arbetsleda och följa upp styrelsens arbete
 • Följa upp verksamhetsplan och budget
 • Ha kontakt med Fi och FiSS
 • Organisationsutveckling
 • Extern kommunikation med samarbetspartners
 • Syna organisatoriska behov och samordningsbehov
 • Ta in kompetensutveckling
 • Besöka lokalavdelningar och aktivistgrupper

Sekreterare

 • Föra styrelseprotokoll och diskussionsprotokoll
 • Administrera hemsidan
 • Följa upp rosa året
 • Uppdatera interna dokument
 • Upprätta interna dokument
 • Sköta Aktiva-fliken på hemsidan
 • Löpande administration
 • Hantera årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll
 • Årsmötesförberedelser
 • Årsmötesuppföljning
 • Skriva rapporter till anställda
 • Skriva interna nyhetsbrev

utskottsaMordnare

 • Rekrytera och arbetsleda utskotten
 • Vara med på utskottsmöten
 • Anordna utskottsdag
 • Politiska uttalanden  

folkbildningsansvarig

 • Har extern och intern mejlkontakt ex Femt!den och utskotten
 • Skriva debattartiklar
 • Producera innehållet till de texter och inlägg vi publicerar på sociala medier och hemsidan (tillsammans med kampanj-utskottet och press- och kommunikationsansvariga)
 • Arbete med politikutskottet
 • Debatter, paneler, utåtriktat politiskt arbete
 • Almedalen
 • Unga Feministers politikpodd

press och -kommunikationsansvarig

 • Sociala medier
 • Hemsida
 • Presskontakt
 • Kontakt med kampanjutskottet
 • Samordnare för nationella kampanjer
 • Strategiarbete för externkommunikation
 • Medieträning för lokalavdelningar
 • Varumärkesarbete

medlemsansvarig

 • Medlemsvärvning
 • Medlemsvård
 • Medlemsservice

ekonomiskt ansvariga

 • Budgetarbete, uppföljande samt skriva ny
 • Löneutbetalningar och arvode
 • Strategiskt intäktesarbete
 • Bokslut
 • Årsmötesförberedelser
 • Ekonomiska utbetalningar
 • Löne- och arvodesutbetalningar
 • Lönespecifikationer
 • Frimateckningsfrågor
 • Kontakt M360

arbetsledare

 • Arbetsledningsmöten 1 gång i veckan
 • Kanslimöten 1 gång per månad
 • Kanslimöten
 • Ge feedback på arbete
 • Daglig kommunikation
 • Upprätta arbetsuppgifter
 • Tidsbudgetera arbetsuppgifter
 • Personalutvärdering
 • Inköp till kansliet
 • Arbetsintroduktioner
 • Avtal
 • Tidsrapporter

diskrimineringsombud

 • Finnas till för medlemmar att höra av sig till vid konflikter, hat eller hot
 • Konfliktlösning inom UF!
 • Stöd vid eventuell polisanmälan