SÖK FÖRTROENDEUPPDRAG FÖR 2016

På Unga Feministers riksårsmöte den 13-14 februari i Malmö kommer vi att välja en ny styrelse som ska utveckla organisationen och arbeta för att göra nästa år till ett ännu mer feministiskt år! Vi söker också personer som vill jobba med oss i valberedningen och revisionsgruppen. Sista dagen att kandidera är 10 januari. 

Inom Unga Feminister strävar vi efter att ha en så bred styrelse som möjligt, men många olika erfarenheter och kunskaper. Som ledamot i Unga Feministers styrelse står du bakom organisationens plattform och vill arbeta med att utveckla Unga Feministers politik och verksamhet. Detta arbete utgår från en intersektionell feminism samt ett norm- och maktkritiskt förhållningssätt. Det är också bra om du har tidigare erfarenhet av att vara engagerad inom Unga Feminister eller annan ideell verksamhet. Utöver detta är det bra om du har vissa särskilda kunskaper, intressen och erfarenheter relevanta för den post du är intresserad av. Enligt stadgan måste du vara under 26 för att bli förtroendevald inom Unga Feminister.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Det spelar ingen roll var i landet du bor, Unga Feminister erbjuder reseersättning för alla möten.

Sök själv eller tipsa någon annan som du tycker borde sitta i Unga Feministers styrelse, valberedning eller revisionsgrupp!
Skicka in din kandidatur här nedan senast den 10 januari.

Sammankallande
Som sammankallande kommer du ha ansvar för att Unga Feministers styrelsearbete, att det fungerar bra och för ett strukturerat arbete. Det är viktigt att du kan ha många bollar i luften, bidra till att skapa ett bra arbetsklimat inom organisationen och har en god kännedom för vad Unga Feminister är och står för. Som sammankallande har du även ett extra politiskt ansvar. Sammankallande är två till antalet.
Kandidera till sammankallande här.

Ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig kommer du ha ansvar för Unga Feministers budgetplanering och redovisning, det är därför är det bra om du har grundläggande kunskaper inom detta. Du kommer också vara ansvarig för att söka olika ekonomiska bidrag för att kunna utveckla organisationen, exempelvis från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Har du tidigare erfarenhet av detta är det ett stort plus. Ekonomiansvariga är två till antalet.
Kandidera till ekonomiansvarig här.

Sekreterare
Som sekreterare i Unga Feministers nationella styrelse kommer du ha ett administrativt och organisatoriskt ansvar. Förutom att protokollföra möten, administrera exempelvis hemsida och material har sekreteraren även ansvar för Unga Feministers info-mail där många frågor kommer in. Därför är det viktigt att du har en stor kunskap om vilka Unga Feminister är och vad vi står för. Det är också viktigt att du har en god organisatorisk förmåga. Sekreteraren är en till antalet.
Kandidera till sekreterare här.

Ledamot
Som styrelseledamot i Unga Feminister kommer du arbeta tillsammans med resterande styrelse för att föra organisationen framåt. Det är viktigt att du har kunskap om vilka Unga Feminister är och vad vi står för samt en vilja att utveckla organisationen. Du kan arbeta med press- och kommunikation, lokalavdelningar, medlemmar eller politik. Ledamöterna är 2-6 till antalet.
Kandidera till ledamot här

Valberedning
Som ledamot i valberedningen är det bra om du har koll på hur Unga Feministers organisation är uppbyggd. Valberedningen jobbar med att hitta personer till förtroendevalda poster, exempelvis styrelsen, till årsmötet och vid eventuella fyllnadsval. Därför är det bra om du har en tanke om vilka kunskaper och erfarenheter som behövs för att sitta i en styrelse. Du får gärna ha ett brett kontaktnät, både inom och utanför Unga Feminister. Valberedningen är 2-6 till antalet.
Kandidera till valberedningen här

Revisor
Som revisor är din uppgift att granska styrelsens arbete; att de utför de uppgifter som de blivit tilldelade av årsmötet på ett sätt som följer organisationens stadgar. Revisorerna granskar också organisationens ekonomi och kollar om styrelsen hanterat detta på korrekt sätt. Det är viktigt att du är insatt i Unga Feministers organisation och stadgar. Revisorerna är 2-6 till antalet.
Kandidera till revisor här