IMG_5253.JPG

Kontakta oss

Allmänna frågor

info@ungafeminister.se

Allmänna frågor

info@ungafeminister.se

Presskontakt

press@ungafeminister.se

Presskontakt

press@ungafeminister.se

Medlemsfrågor

medlem@ungafeminister.se

Medlemsfrågor

medlem@ungafeminister.se

Kontakta eller Lämna förslag till nationella styrelsen!

Unga Feminister har en intersektionell organisationsstruktur där vi utmanar maktordningar såväl internt och externt. Vi verkar för att allas åsikter och förslag ska väga lika tungt oavsett vart i organisationen du befinner dig. Här kan du som medlem lämna förslag, tankar och åsikter direkt till den nationella styrelsen. Den nationella styrelsen sammanträder var tredje vecka och behandlar alla inkomna ärenden på det nästkommande styrelsemötet. Därefter återkopplar vi till dig.