IDAHOT

IDAHOT - International day against homophobia and transphobia

Idag är det IDAHOT, internationella dagen mot homofobi, bifobi, transfobi och queerfobi. För oss i Unga Feminister är varje dag en dag mot diskriminering och förtryck. Ingen människa ska utsättas för diskriminering på grund av dens sexualitet och/eller könsidentitet.

AVSKAFFA JURIDISKT KÖN
Unga Feminister verkar för att avskaffa juridiskt kön då vi ser hur det nuvarande systemet med endast två kön osynliggör icke-binära transpersoner och upprätthåller förlegade normer kring kön.

STÄRKT ELEVHÄLSA GENOM NORMKRITIK OCH FLER KURATORER
Unga Feminister ser att många unga HBTQ+-personer mår dåligt, för att förbättra situationen för dessa ungdomar behöver elevhälsan byggas ut och kompetensutvecklas i normkritik.

INKLUDERANDE UNGDOMSMOTTAGNINGAR
Ungdomsmottagningar finns för att stötta unga och arbetar främst med sexualitet och psykiatri. Unga Feminister ser att personalen måste vara utbildade i HBTQ+ och genus för att säkerställa unga HBTQ+-personers trygghet.

Syntolkning: Moln med tansflaggan och texten ''IDAHOT. Avskaffa juridiskt kön. Stärkt elevhälsa genom normkritik och fler kuratorer. Inkluderande ungdomsmottagningar''