Den stressfria dagen 28 maj

Syntolkning: Tecknad människa som ligger i grönt gräs. Vit text "Den stressfria dagen 28 maj" och Unga Feministers logga.

Syntolkning: Tecknad människa som ligger i grönt gräs. Vit text "Den stressfria dagen 28 maj" och Unga Feministers logga.

Idag, den 28 maj är det stressfria dagen. En dag för att synliggöra stress och dess konsekvenser i from av psykisk ohälsa. Stress, och konsekvenserna som långvarig stress medför är ett växande samhällsproblem.

Ungdomar mår allt sämre. Antalet unga som lider av stress och oro har ökat drastiskt de senaste åren, varannan ung tjej säger sig lida av stress i stor grad och en av fem pojkar. Långvarig stress leder till psykisk ohälsa.

Trots statistik som visar att den psykiska ohälsan ökar är debatten nästintill obefintlig. Vi måste sätta psykiskt välmående på agendan. Politiker behöver ta ett krafttag mot den psykiska ohälsan och investera i människors välmående.

För att minska stressen bland unga verkar Unga Feminister för en läxfri skola, stärkt elevhälsa och rätt till vård och stöd oavsett giltigt medborgarskap.