Om oss

Vår vision

ANTAGEN PÅ RIKSÅRSMÖTET 2017

Unga Feministers vision är en värld fri från förtryck, där de mänskliga rättigheterna är en självklarhet - för alla. Vi vill se en demokrati som bygger på en intersektionell och nyskapande feminism. När feminister sätter agendan river vi världens murar och ger alla rätt till ett liv i trygghet. Vi vill se en feministisk rörelse som utöver att vara en motpol mot rasism och fascism, även är en initiativtagande feminism som sätter agendan.

Vi vill se en värld där politiken skapar ett jämlikt samhälle som främjar icke-våld och frihet för individen ifrån förtryckande strukturer. Individens rätt till kropp och hälsa är inte kompromissbar. Därför vill Unga Feminister att varje individ har möjligheten att påverka och förändra samhället och sitt eget liv, i en värld som är fysiskt och psykiskt tillgänglig för alla.

Styrelsen

Unga Feministers nationella styrelse

Läs mer

Vår organisation

Unga Feminister är ett av Sveriges politiska ungdomsförbund med medlemmar över hela Sverige. Vi arbetar efter en intersektionell arbetsmetod, vilket avspeglar sig i vår organisationsstruktur. Vi strävar efter en platt organisation där allas röster spelar lika stor roll oavsett vart i organisationen en befinner sig. Vi vill arbeta inkluderande och transparent så att alla våra medlemmar känner tillhörighet och tillförlitlighet till organisationen och våra arbetsmetoder.

Läs mer

Antidiskriminering

Unga Feministers diskrimineringsombud

Läs mer

Vår historia

Se filmen om vår historia

Läs mer

Kansliet

Läs mer

Stadgar

Läs mer