Om oss

Vår vision

ANTAGEN PÅ RIKSÅRSMÖTET 2017

Unga Feministers vision är en värld fri från förtryck, där de mänskliga rättigheterna är en självklarhet - för alla. Vi vill se en demokrati som bygger på en intersektionell och nyskapande feminism. När feminister sätter agendan river vi världens murar och ger alla rätt till ett liv i trygghet. Vi vill se en feministisk rörelse som utöver att vara en motpol mot rasism och fascism, även är en initiativtagande feminism som sätter agendan.

Vi vill se en värld där politiken skapar ett jämlikt samhälle som främjar icke-våld och frihet för individen ifrån förtryckande strukturer. Individens rätt till kropp och hälsa är inte kompromissbar. Därför vill Unga Feminister att varje individ har möjligheten att påverka och förändra samhället och sitt eget liv, i en värld som är fysiskt och psykiskt tillgänglig för alla.

Styrelsen

Unga Feministers nationella styrelse

Läs mer

Stadgar

Stadgar för Unga Feministers riksorganisation

Läs mer

Vår organisation

Unga Feminister är ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund med medlemmar över hela Sverige. Vi arbetar efter en intersektionell arbetsmetod, vilket avspeglar sig i vår organisationsstruktur

Läs mer

Våra utskott

Ett utskott är en arbetsgrupp som har ett speciellt uppdrag av organisationen. Unga Feminister har fem utskott, dessa är bildningsutskottet, politikutskottet, evenemangsutskottet, kampanjutskottet och det internationella utskottet.

Läs mer

Antidiskriminering

Unga Feministers diskrimineringsombud

Läs mer

Vår historia

Se filmen om vår historia

Läs mer

Kansliet

Läs mer