Ett utskott är en arbetsgrupp som har ett speciellt uppdrag av organisationen. Unga Feminister har fem utskott, dessa är bildningsutskottet, politikutskottet, evenemangsutskottet, kampanjutskottet och det internationella utskottet.

Utskotten består av 1-2 sammankallande och ett antal övriga ledamöter. Varje utskott har möte cirka 1 gång i månaden, dessa sker ofta över internet då medlemmar i utskotten bor spritt över landet. Mer info om vad respektive utskott arbetar med finns nedan.

Vill du gå med i ett utskott eller har du några frågor är du välkommen att kontakta vår utskottssamordnare Irma Flores Bertilsson på irma.flores@ungafeminister.se

 

Politikutskottet

Politikutskottets huvuduppgift är att utveckla Unga Feministers politiska program. Politikutskottet tar själva inte beslut om politik utan bereder underlag och förslag som resten av organisationen sedan tar ställning till på riksårsmötet. En viktig uppgift är också att komma på sätt som gör att alla olika delar av Unga Feminister kan komma till tals även under processen att utveckla politiken.

Kontakt: politik@ungafeminister.se

 

Bildningsutskottet

Bildningsutskottets uppgift är att arbeta med organisationens folkbildning. Målet är att alla medlemmar som vill ska kunna hitta verktyg och material för att lära sig mer om olika saker och att vi på så sätt fortsätter att utvecklas och för den feministiska kampen framåt. Utbildningarna görs i olika format som video och föreläsning.

Kontakt: medlem@ungafeminister.se

Kampanjutskottet

Kampanjutskottet arbetar med organisationens externa kommunikation och politiska kampanjer. De jobbar även med grafik, visuell dokumentation samt marknadsföring av organisationens alla delar. 

Kontakt: kampanj@ungafeminister.se 

 

Internationella utskottet

Internationella utskottets uppdrag är att etablera och stärka kontakten med liknande organisationer världen över. I dagsläget har vi utbyte med vår syskonorganisation Unge Feminister Norge. Därtill ordnar vi resor till Europaparlamentet och driver samt utvecklar internationell politik.

Kontakt: internationella@ungafeminister.se

 

Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet är vårt nyaste utskott som skapades genom beslut av riksårsmötet 2017. Evenemangsutskottet har i uppgift att vara med och organisera evenemang såsom Almedalsveckan, rikskonferensen och utskottsdagar. Arbetet innehåller också att skapa en trevlig stämning och se till så att alla har det bra på evenemang. 

Kontakt: evenemang@ungafeminister.se

 

GÅ MED I ETT UTSKOTT