Politik

Politiskt program

Unga Feministers politik utgår från en intersektionell feministisk maktanalys där vi ser att beroende av kön, könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, religion eller annan trostillhörighet, psykisk och fysisk funktionalitet och/eller sexualitet har vi olika möjligheter i livet. I Unga Feministers politiska program synliggör vi de orättvisor och problem vi ser och presenterar vi åtgärder utifrån ungas perspektiv.

Läs mer

Valplattform 2018

Vi går till val med en antirasistisk, feministisk och intersektionell politik för ett jämlikt samhälle. För oss är demokrati en självklarhet och vi kompromissar aldrig med mänskliga rättigheter. Vi tillför ett nytt sätt att se på politiken där vi ser kritiskt på kapitalistiska, patriarkala, rasistiska och hierarkiska strukturer och normer.

Läs mer

Vad är feminism?

Feminismen är verktyget för att nå en jämlik värld. Feminismen är en rörelse ur vilken många feministiska inriktningar har utvecklats. Dessa inriktningar, eller feminismer, har genom åren fört den feministiska rörelsen framåt.

Läs mer

Plattform

Reviderad version av plattformen antogs under riksårsmötet i februari 2014

Läs mer

Politikpodden

Du har väl inte missat vår podd? Nu kan du lyssna på feministiska diskussioner om allt från rättvisa pensioner till militära övningar i samtal där vi möter andra feminister.

Läs mer