Politikutskottet

Uppdrag

Politikutskottets huvuduppgift är att skriva och utveckla Unga Feministers politiska program. Politikutskottet tar själva inte beslut om politik utan bereder underlag och förslag som resten av organisationen sedan tar ställning till på exempelvis medlemsmöten eller årsmöten. En viktig uppgift är också att komma på sätt som gör att alla olika delar av Unga Feminister kan komma till tals även under processen att utveckla politiken. Politikutskottet arbetar också med att stötta lokalavdelningar och aktivstgrupper med att ta fram lokala politiska program.

Kontakt   

politik@ungafeminister.se

 

TILLBAKA TILL VÅRA UTSKOTT