Post Image

Postades: juni 01, 2018


Idag är det exakt 100 dagar kvar till de allmänna valen, den 9 september. Det uppmärksammar vi med 100 anledningar till att bry sig om valet:

1. Nationalistiska strömningar vinner alltmer mark

2. Mänskliga rättigheter står på spel

3. Livsvillkoren blir för första gången inte längre bättre i vårt närområde

4. Högern har ockuperat definitionen av säkerhet

5. Vår mänskliga säkerhet betalar notan

6. Istället kan vi investera i mänsklig säkerhet

7. En rosa röst är en röst för en hållbar fred, våldsprevention, jämlik resursfördelning, antidiskriminering, samhällsservice, kulturliv, demokrati och välfärd

8. Vi behöver fler partier som står upp för ett öppet Sverige – på riktigt

9. Det handlar om permanenta uppehållstillstånd, allmän flyktingamnesti och familjeåterförening

10. Men också om säkrare flykt: asyl på ambassad, fler kvotflyktingar, HBTQ+-kompetens hos handläggare på Migrationsverket, förflyttad bevisbörda, avskaffad Dublinförordning, fri rörlighet i Schengen även för flyktingar och asylsökande

11. Med det långsiktiga målet om en gränslös värld där människor kan röra sig fritt, obundna av sina ID-handlingar, där ingen heller tvingas på flykt 

12. Vissa partier menar att nyanlända ska anpassa sig för att passa in, andra ställer utsatta grupper mot varandra

13. Inkludering handlar om samhällets ansvar att skapa vägar in

14. Alla ska få samma tillgång till bostads- och arbetsmarknaden, utbildning, vård och socialförsäkringssystem oavsett legal status

15. Kommuner ska dessutom vara fristäder för alla – ingen kontakt med det allmänna ska medföra rädsla för att du själv eller någon anhörig ska bli upphämtad och utvisad

16. LMA-kortets status ska höjas och gälla för arbetstillstånd under asylprocessen 

17. SFI-studier ska bli CSN-berättigade

18. Skol- och bostadssegregationen står på spel – de måste brytas!

19. Sluta sälj ut allmännyttan, bygg fler hyresrätter i köpstarka områden och öka närvaron av kulturliv och samhällsservice i bortprioriterade områden

20. Avskaffa det fria skolvalet, reformera skolpengssystemet och förstatliga skolan

21. Bygg en normkritisk och antirasistisk skola som tar hänsyn till hela klassrummet

22. Kunskapsmål om mänskliga rättigheter i läras- och rektorsutbildningarna 

23. Utöka och uppdatera sexualundervisningen – den ska ta samma utrymme i läroplanerna som andra ämnen 

24. Inför diskrimineringsombud på skolorna

25. En läxfri skola skapar jämlika förutsättningar

26. Upprusta elevhälsan med normkritik och fler kuratorer

27. Öka kompetensen om normbrytande neuropsykiatriska funktionsvariationer och affektiva sjukdomar

28. Ge högskolebehörighet från alla gymnasieprogram

29. Stärk elevers egenmakt – stärk elevrätten 

30. Inför kostnadsfri frukost i skolan

31. Gratis mensskydd – lika självklart som gratis toapapper

32. Låt elevhälsan genomföra psykiska hälsokontroller och öka kunskapen om psykisk ohälsa

33. Stärk rätten till modersmål och låt det inkludera teckenspråk – SD ska inte kunna slopa modersmålen ute i kommunerna

34. Säkra bemannade skolbibliotek på varje skola – ofta personalen här som först upptäcker missförhållanden i elevers hemmiljöer 

35. Höj anslagen till folkhögskolor

36. Avskriv CSN-lån på landsbygden

37. Bryt storstadsmakten – hela Sverige ska leva! 

38. Kommunal skatteutjämning gör att endas kommunernas vilja står i vägen för utbyggd välfärd

39. Stärk kultur- och föreningslivet, mer resurser till bygden

40. Förstatliga vården, resurserna och behoven måste finnas på samma ställe

41. Minst en transutredningsmottagning per region – öka tillgängligheten för att rädda liv

42. Fler platser och kortare köer inom psykiatrin

43. Stärk kompetensen om våldtäkt och dess konsekvenser inom vården

44. Nationella riktlinjer för subventioner av preventivmedel – din sexuella och reproduktiva hälsa ska inte villkoras av din bostadsadress

45. Inkluderande ungdomsmottagningar för allas trygghet

46. Fri och laglig abort till vecka 21 nationellt och internationellt

47. Låt alla som kan få lämna blod på samma villkor

48. Inför sprututbytesprogram i varje landsting

49. Missbruk måste betraktas som en sjukdom, men narkotika inte som medicin

50. Minska det polisiära fokuset på enskilda brukare

51. Utveckla socialtjänstlagen – även barn som far illa i sina hem måste få skydd

52. Ge barnkonventionen företräde framför annan nationell lagstiftning, inte som regeringen föreslår att låta den vara sekundär

53. Modernisera föräldrabalken och ge barn rätt till alla sina vårdnadshavare, oavsett hur de lever sina liv 

54. Stoppa alla barnäktenskap

55. Stärk skyddet för barn utsatta för dokumenterade sexuella övergrepp  

56. Ta krafttag mot hedersvåldet 

57. Avskaffa juridiskt kön

58. Utvidga hatbrottslagstiftningen till att inkludera transpersoner

59. Skapa ett antirasistiskt rättsväsende värdigt en demokrati 

60. Förbjud rasistisk och nazistisk organisering, ingen ska få propagera antidemokrati i det offentliga rummet

61. Höj ambitionerna inom svensk miljöpolitik

62. Fossilfritt Sverige till 2030

63. Etablera gröna skatteväxklingar

64. Tvinga svenska företag att städa upp efter sig, det ska inte gå att flytta utsläppen utomlands utan konsekvenser

65. Inför vegetabilisk norm i offentliga verksamheter

66. Inför bilfria innerstäder 

67. Avveckla kärnkraften 

68. Höj flygskatten 

69. Punktbeskatta köttet

70. Bygg ut kollektivtrafiken och gör den avgiftsfri

71. Stöd second hand och andra konsumtionskritiska initiativ

72. Upphandla miljöpatent statligt så tekniken kommer fler till del

73. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar politik formas i solidaritet med människor globalt och kommande generationer

74. Avsluta all vapenexport – låt länders pengar gå till den egna befolkningen, inte Sverige

75. Nej till Nato

76. Nej till värnplikt

77. Omrusta försvaret – ställ om till civil produktion 

78. Ja till fortsatt EU-medlemskap 

79. Bistånd till lokala rörelser som arbetar för att förändra sitt eget samhälle

80. Handel är fredsfrämjande, men företags vinstintressen får aldrig gå före

81. Hållbar fred behöver investeras i och prioriteras 

82. Det handlar om att investera i den mänskliga säkerheten och förebygga orsaken till kris och konflikt 

83. Sverige hyllas för sin feministiska utrikespolitik – men varför kan vi inte sopa rent under egen matta? 

84. Inget krig har någonsin avslutats militärt, alla krig har avslutats id förhandlingsbordet – vapen bestämmer bara hur lång tid det tar att komma dit

85. Inget av det här prioriteras i politiken idag

86. Patriarkala värden har fått definiera samhällsutmaningarna på tok för länge

87. Det är dags att låta fler forma och ta plats i politiken 

88. Sänk rösträttsåldern och valbarhetsåldern till 16 år i alla val 

89. Låt ungas verklighet och vardag vara relevanta för politiken 

90. Det handlar om makten över den politiska dagordningen 

91. Unga är experter på sina egna livsvillkor och erfarenheter, vuxna behöver inte gissa

92. Politik görs varje dag

93. På valdagen bestämmer vi villkoren för framtiden 

94. Politiken kan mer! Vi måste höja ambitionerna i svensk politik

95. Feminister vågar! Vi kan och vill ta ansvar!

96. Det är dags att låta varje människa som lever här bli relevant för politiken, varje vardag är en del av verkligheten 

97. Politiken måste se hur olika maktordningar och förtryck möjliggör för och stärker varandra

98. Och hur det gör att vissa får företräde till sina mänskliga fri- och rättigheter, medan andra aldrig får dem tillgodosedda

99. Mänskliga rättigheter är ett globalt åtagande

100.  Vi förtjänar en feministisk framtid!

 

Håller du med på någon punkt? 

Kanske dags att gå med?

BLI MEDLEM