Post Image

Postades: mars 08, 2018


Den 8 mars uppmärksammade vi internationella kvinnodagen i skenet av Metoo. Vi kräver politik för varje människas rätt till sin egen kropp.

EN TRYGG SKOLA - FÖR RÄTTEN TILL SIN EGEN KROPP

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Men så är inte verkligheten. Bara i de senaste #metoo-uppropen #tystiklassen och #räckupphanden så framkommer det många vittnesmål från elever som har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Det kan vi aldrig acceptera. Unga Feminister menar att vi behöver ta krafttag för att skolan ska vara en plats fri från våld och trakasserier.

Därför vill vi: 
– Likställa sexualundervisningen med andra läromedel
– Införa diskrimineringsombud på skolorna dit den utsatta kan vända sig och få stöd och hjälp
– Att all skolpersonal ska ha kunskap i normkritik och genus
– Säkra elevhälsan i hela landet

 

VI MÅSTE KUNNA LITA PÅ RÄTTSVÄSENDET

Gång på gång uppmärksammas nya våldtäktsdomar där gärningspersonen går fri, där den som utsatts förväntas svara på förnedrande och irrelevanta frågor om kläder de haft på sig eller hur många de legat med. Det finns ett stort mörkertal bland sexualbrott för att många är rädda att bli misstänkliggjorda. Det kan Unga Feminister aldrig acceptera. Vi måste kunna lita på rättsväsendet!

Därför vill Unga Feminister:
– Säkra kompetensen hos rättsväsendet. Polis, åklagare och domare ska ha kunskap i mänskliga rättigheter, samtycke och sexuellt våld
– Införa samtyckeslagstiftning med oaktsamhetsparagraf
– Att sexualbrottsmål ska prioriteras och att mer resurser läggs på att målen klaras upp

 

HÅLLBAR OCH LÅNGSIKTIG FINANSIERING FÖR JOURERNA

Det är en orimlig tanke att våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och det sexualiserade våldet skulle sluta från ett år till ett annat. Även om vi hade önskat att det patriarkala våldet skulle kunna upphöra så snabbt. Vi behöver säkra tjej- och transjourernas arbete och se det som en självklar del av välfärdspolitiken. Unga Feminister ser att jourernas arbetet är det mest grundläggande i arbetet mot våld, det framförallt där expertisen, erfarenheten och kunskapen finns. r vi säkra jourernas arbete för att dem ska kunna få stabilitet i sin verksamhet. 

Därför vill vi:
– Att jourerna ska beviljas högre anslag med möjlighet att få finansiering längre än ett år.


8 mars med Unga Feminister