Post Image

Postades: mars 23, 2018


Just nu söker Unga Feministers nationella utskott förstärkning. De utskott som finns är evenemangsutskottet, politikutskottet, bildningsutskottet, internationella utskottet samt kampanjutskottet. Här följer en kort introduktion av utskotten samt vilka poster i respektive utskotts som utlyses.

EVENEMANG
Evenemangsutskottet planerar tillsammans med Unga Feministers nationella styrelse samt kansli de nationella evenemangen; Almedalsresan, rikskonferensen samt riksårsmötet. Till utskottet söks sammankallande samt ledamöter.


POLITIK
Politikutskottet utvecklar Unga Feministers politik och utreder på uppdrag av riksårsmöten och rikskonferenser olika politiska förslag. Till utskottet söks ledamöter.


BILDNING
Bildningsutskottets arbetar med organisationens kunskapsutveckling. Målet är att alla medlemmar ska kunna hitta verktyg och material för att lära sig mer om olika saker och att vi på så sätt fortsätter att utvecklas och för den feministiska kampen framåt. Till utskottet söks sammankallande samt ledamöter.


INTERNATIONELLA
Internationella utskottet etablerar och upprätthåller Unga Feministers internationella kontakter, till exempel ska utskottet i år utföra ett utbyte med Unge Feminister Norge samt samordna en EU-parlamentsresa. Till utskottet söks ledamöter.


KAMPANJ
Kampanjutskottet är delaktiga i att utforma och sprida Unga Feministers kampanjer och grafiska material. Det arbetar även med organisationens externa kommunikation. Till utskottet söks ledamöter. 

 

Sök till ett utskott du med!