Här kan du läsa aktuella pressmeddelanden från Unga Feminister. Har du några frågor är du välkommen att kontakta press@ungafeminister.se eller 0735 22 26 40. 

UNGA FEMINISTER VÄGRAR LÅTA NAZISTER TA ÖVER AGENDAN
– VI ÅKER TILL ALMEDALSVECKAN 2017

2017-06-11

Unga Feminister anser det oacceptabelt att ett nazistiskt, kriminellt och antidemokratiskt nätverk som Nordiska Motståndsrörelsen får tillstånd att närvara under Almedalsveckan.

Vi stödjer Feministiskt initiativs bojkott som solidaritetshandling och påtryckningsmedel med hänsyn till vår gemensamma ideologi. Med bakgrund i samma ideologi väljer vi att delta på plats för att inte låta nazister stå oemotsagda i demokratiska forum. Unga Feminister tror på att bemöta rasism öppet och vägrar låta deras närvaro hindra det feministiska och antirasistiska samtalet.

Unga Feminister lyfter marginaliserade röster. Vår uppgift som partipolitiskt ungdomsförbund är att representera våra medlemmar och vår politik. Vi vill öppna upp debatten, inte överlåta den till antidemokratiska och våldsbejakande krafter.

Vi åker inte till Almedalen för att mingla med nazister, utan för att nazism aldrig ska stå oemotsagt. Vi tar demokrati på allvar och kommer att uppmärksamma det under vår vistelse i Visby. Därför uppmanar vi andra deltagande aktörer att positionera sig – ett antinazistiskt deltagande kräver påvisat motstånd.

I och med den hotbild som redan finns mot Unga Feminister och med hänsyn till Nordiska Motståndsrörelsens våldsamma bakgrund, väljer vi att endast delta med nationellt förtroendevalda representanter. Vi kommer även att se över vår säkerhet markant för att garantera att alla kommer hem välbehållna.

Samhällets mötesplatser blir allt mer hotade och hotfulla. Nazister och rasister tar över gator och torg i hela landet, och nu får de även utrymme att legitimera sin politik under Almedalsveckan, den främsta symbolen för svensk politik. Det har vi tyvärr inte någon beslutsmakt i. Unga Feminister åker till Almedalen för att visa på motstånd och låta feminism och antirasism stå kvar på agendan.

Unga Feministers nationella styrelse
2017-06-11
18:24

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta press@ungafeminister.se eller 0735 22 26 40.