Angående debattartikeln om paolo roberto i svt opinion

Idag publicerade en tidigare styrelseledamot i Unga Feministers nationella styrelse en debattartikel i SVT Opinion. Avsändaren har i samband med denna publicering avgått från sin post i organisationen.
Abdirahman Mohammed Ahmed företräder alltså inte Unga Feminister och representerar inte vår politik. 

Unga Feminister står inte bakom åsikterna i debattartikeln som publicerats.

Enligt Unga Feminister är sexism oacceptabelt i alla dess former, och vi arbetar för att offentliga rum ska vara trygga för alla. Således är sexistiska skämt något vi ser allvarligt på. Sexistiska skämt är en integrerad del i den systematiska diskrimineringen som leder till att kvinnor inte ges full tillgång till sina mänskliga rättigheter. Vi måste alla ta ansvar för att motverka och avskaffa sexism. Det innebär även att offentliga personer och organisationer agera förebilder genom att ta ansvar för sina uttalanden och visa på nolltolerans mot sexism. 

Vi anser även att förtryck av och diskriminering mot kvinnor är ett globalt problem, lika påtagligt världen över, som tar olika uttryck beroende på ekonomisk, kulturell och social kontext. 

Unga Feministers nationella styrelse
2017-03-15
14:03