Uttalande från Unga Feministers nationella styrelse

Med anledning av den dokumentär ”Näthatad till döds?” som sänds i P4 lördagen 21 november 2015

 

Unga Feminister beklagar den sorgliga händelse som inträffade under fjolåret, då Lucas Hertzman tog sitt liv. Alla våra tankar och vår medkänsla går till de anhöriga. Detta är en händelse som varit tung för alla inblandade.

Vi tar avstånd från näthat i alla dess former och vill understryka att vi som organisation har inte deltagit i någon form av näthat. Unga Feminister har som en konsekvens av det som hände under 2014 vidtagit åtgärder för att skapa en annan organisatorisk beredskap och förebygga situationer som denna. Exempel på sådana åtgärder är:

  • Diskrimineringsombudens framtagande av en antidiskrimineringsutbildning för organisationens medlemmar
  • Nationella styrelsens implementering av en intern och extern kommunikationsstrategi
  • Framarbetandet av nya interna policyer

Att engagera sig i Unga Feminister ska vara tryggt, utvecklande och roligt. Detta är en verklighet vi aktivt arbetar för att upprätthålla och utveckla. Det är inget arbete som blir färdigt eller en fråga en kan göra nog i, det fortgår och implementeras i allt vår organisation gör.

Unga Feminister tackar Sveriges Radio för att de tagit upp denna viktiga fråga och bjudit in Unga Feminister att uttala sig. Näthat är ett uttryck för ett större samhällsproblem och vi anser att alla – organisationer, utbildningsväsendet och samhället som helhet – måste arbeta aktivt för att motverka och avskaffa näthatet. Organisationer måste agera förebilder genom att ta ansvar för uttalanden och våra medmänniskor, samt visa på en nolltolerans mot all form av hat, hot och uthängning.