Pressmeddelande: VARFÖR HÄNDER INGET?

I en värld präglad av krig och förtryck kommer människor att söka för att leva ett liv i fritt från våld. Denna möjlighet är säkrad som en mänsklig rättighet. Sverige har förbundit sig att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen om flyktingars rättigheter, men trots det ser vi hur allt mer restriktiva inre och yttre gränser sätts upp i många av Europas länder för att hålla människor "borta". Vi anser inte att detta är förenligt med EU-rätten och de mänskliga rättigheterna.

Den flyktingsituation som vi ser i världen idag är inte ny, inte heller förväntas den bli kortvarig - vi menar att Sverige ovh EU behöver arbeta långsiktigt. Flyktingsituationen har blivit medialt och socialt uppmärksammad genom människors arbeten med flyktingboenden, insamlingar, inlägg i debatter och media. Vi har sett privatpersoner, ideella organisationer, journalister och företag gå samman för att uppmärksamma och problematisera den situation som media rubricerar ”Flyktingkrisen”. Och nog är det en kris, en kris där EU:s medlemsstater ständigt begår brott mot och kränker basala mänskliga rättigheter vilka de, liksom Sverige, skrivit under att vi står upp för.

Ansvaret ligger på politikerna, i Sverige och EU. Idag dör människor på vägen till ett bättre liv. Vi undrar, vad gör regeringen för att denna situation ska förhindras? Varför händer ingenting?

Unga Feminister vill med utgångspunkt i FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter att:

·      Regeringen agerar för att Polisen i Sverige slutar genomföra inre gränskontroller
·      Sverige ska följa Barnkonventionen genom migrationsprocessen för att inget barn ska utvisas
·      Fort Europa ska nedmonteras och hjälpinsatser istället införs för bevakning av gränser
·      Sverige ska vara med och avskaffa Dublinförordningen
·      Ge möjlighet att söka asyl på närmsta ambassad i säkerhet
·      Sverige ska vara med och avskaffa regler för transportansvaret

Europas murar är mänskligt konstruerade liksom mänskligt upprätthållna av en kapitalistisk idé om att allt kan och ska ägas, men världen tillhör oss alla. Dessa murar kan rivas - och ska rivas - och det görs av oss feminister. De rivs av oss feminister som tillsammans arbetar för ett Sverige och Europa som sätter mänskliga rättigheter först. Vi gör det av medmänsklighet och vi gör det för att vi förbundit oss till det. 

Visa att du också står upp för ett medmänskligt Europa, gå med i Unga Feminister du med.