RÖSTRÄTTSTESTET 

Kan du samla tillräckligt många vuxenpoäng för att få rösträtt?