1. 

 

Anser du dig vara en del av det svenska samhället?

Ja
Nej