11.

 

Anser du att demokratin är en viktig faktor i samhället?

Ja
Nej