12.

 

Vill du ta ställning för ett mer jämlikt demokratiskt system?

Ja
Nej