15.

 

Vill du vara med och påverka exempelvis vilka som ska få vara med och påverka?

ja
Nej