16. 

 

1945-1975 sänktes rösträttsåldern stegvis från 23 till 18 år. Tycker du det är dags för nästa sänkning? 

Ja
Nej